Nieuws

Nieuws

Doe mee, verzilver je moment: Herfstfair in de SSP-Hal, Ulft.

 

Op woensdag 17 oktober is er een groot meedoen-evenement in de SSP-Hal van het Industriepark DRU in Ulft in de vorm van een gezellige herfstfair. Deze markt biedt  bezoekers tal van mogelijkheden mee te doen in deze samenleving. Of het nu gaat om sport, cultuur of creativiteit, om opleidingen en cursussen of om betaald of vrijwilligerswerk, het is er te vinden in kraampjes en workshops. Zo is er een aanbod van verenigingen, een presentatie van Oude IJsselstreek Doet! en een banenmarkt, compleet met workshops over sollicitatievaardigheden. De markt wordt gehouden van 10.00 – 17.00 uur.

De organisatie is in handen van de Werkgroep Stap Vooruit, Sociaal Werk Oude IJsselstreek en de Raad van Kerken in deze gemeente. Deze organisaties hebben de handen ineengeslagen om op de Dag van de Armoede een positief evenement neer te zetten, een dag waaraan werkelijk iedereen kan meedoen. Niets hoeft je tegen te houden. Zelfs al werken je benen, geest of portemonnee niet mee: Jij bent wie je bent, jij hoort erbij! Als slogan hanteert de organisatie dan ook: ‘Doe mee, verzilver je moment’.

Om 10.00 uur zal deze dag geopend worden door burgemeester Otwin van Dijk, om 10.30 kan men dan een rondgang langs de verschillende paviljoens van deze markt. Om 10.30 en om 13.00 is er de mogelijkheid om mee te doen met de workshops ‘Tips bij solliciteren’, ‘In gesprek met een recruiter’, ‘Update van de CV’ en ‘Loopbaan APK’. Hiervoor kunnen mensen zich opgeven via opwegnaarwerk@rvk-oudeijsselstreek.nl.

Op de herfstfair zijn er ook mogelijkheden om sportief, creatief of muzikaal bezig te zijn. Zo zijn er workshops voor koorzang, schilderen, maar ook voor balsporten. In de lunchpauze vertelt wethouder Van de Wardt iets over het meedoenbeleid van de gemeente en een toneelgroepje becommentarieert de dag met een aantal sketches.

De entree van deze markt is gratis en voor bezoekers uit Varsseveld is er de mogelijkheid met een gratis pendelbus vanaf het Borchuus naar de SSP-Hal en terug te rijden. De dienstregeling is te vinden op de Facebookpagina ‘Doe mee verzilver je moment’, waarop ook het laatste nieuws wordt gepubliceerd.
Meer informatie bij Raad van Kerken Oude IJsselstreek

 

Aartsbisschop van Utrecht geeft decreet af voor onttrekking aan de eredienst van H. Georgiuskerk te Terborg

Op 17-9-2018 heeft Willem Jacobus kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, het decreet afgegeven “tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de H. Georgiuskerk te Terborg”. Het is mogelijk om te reageren: “Binnen de termijn van 10 nuttige dagen na de betekening van dit decreet kan overeenkomstig canon 1734 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan ondergetekende een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden”. Lees hier de gehele tekst van het decreet:Terborg H.Georgius Decreet onttrekking aan eredienst 2018-09-17.2


Overdracht Mauritiuskerk Silvolde

Na jaren van constructieve- en intensieve onderhandelingen werd de overdracht van de Mauritiuskerk te Silvolde aan de Coöperatie Mauritius Silvolde op 10 augustus  2018 definitief  afgerond. Nadat op 13 mei 2018 de kerk al aan de Eredienst was onttrokken vond na het tekenen van de notariële akte de sleuteloverdracht plaats.Het pastoraal team en het parochiebestuur van de Parochie Maria Laetitia wensen de Coöperatie en de geloofsgemeenschap van Silvolde een goede toekomst. Op de foto overhandigt Pastoor H. Pauw de sleutel aan de voorzitter van de Coöperatie Mw Anita Ermers.

Anja Dijcker, Secretaris parochiebestuur

 


Verkoop kerkgebouw Terborg eind 2018

De tweede helft van 2018 wordt een spannende tijd. De voorgenomen verkoop van ons prachtige kerkgebouw moet nog worden bekrachtigd door het Bisdom, maar dan is het ook zo ver … de kerk gaat over in particuliere handen. Behalve het kerkgebouw wordt ook het naastgelegen Jorishuis verkocht. Als vertegenwoordiging van de Terborgse geloofsgemeenschap zijn wij verheugd dat de koper bij ons uit de buurt komt en betrokken is bij Terborg en bij onze lokale gemeenschap in het bijzonder. Inmiddels zijn er diverse besprekingen geweest en daar hebben wij een goed gevoel bij. Zo mogen wij voor al onze activiteiten nog 10 jaar gebruik maken van het Jorishuis. Ook de Mariakapel blijft voor minimaal diezelfde periode in stand en dat is fijn want er worden nog altijd heel veel kaarsjes opgestoken in onze kapel. Wat er precies in de kerk gaat gebeuren, daarover zal de komende maanden zeker ook meer duidelijkheid komen. Voor wat betreft de inventaris is er intensief contact met het Bisdom. Enkele stukken zullen wij behouden en mogen wij gebruiken voor onze eigen Ontmoetingsbijeenkomsten. De overige stukken zullen in bruileen gaan naar andere RK geloofsgemeenschappen of worden opgeslagen bij het Catharijne Convent.
Volgens de voorlopige planning vindt de verkoop eind november plaats. Wij organiseren daarom een bijzondere Ontmoetingsbijeenkomst en wel op 25 november 2018. De verkoop van het kerkgebouw zien wij niet als een afsluiting, maar als een beginpunt van iets nieuws. Het kerkgebouw is per slot van rekening niet de geloofsgemeenschap, maar dat zijn wij met zijn allen. Meer informatie over dit bijzondere laatste moment zal verschijnen in de Vreugdebode.

De werkgroep Nieuw Begin –
Geloofsgemeenschap H. Georgius


Aartsbisschop van Utrecht geeft decreet af voor onttrekking aan de eredienst van H. Maurituskerk te Silvolde

Op 25-6-2018 heeft Willem Jacobus kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, het decreet afgegeven “tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de H. Maurituskerk te Silvolde”. Het is mogelijk om te reageren: “Binnen de termijn van 10 nuttige dagen na de betekening van dit decreet kan overeenkomstig canon 1734 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan ondergetekende een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden”. Lees hier de gehele tekst van het decreet: Silvolde H Mauritius Decreet onttrekking aan eredienst 2018-06-25.pdf

 


Parochiefeest – 1 juli in Ulft

Al enige jaren kende de voormalige parochie Maria en Laurentius een jaarlijks parochiefeest in Doetinchem aan het einde van het werkjaar. In 2017 was de start van de Parochie Maria Laetitia en toen viel dit moment samen met het afscheid van pastoor Peter Ambting.

Pastoor Hans Pauw – en met hem het gehele pastorale team – hecht veel waarde aan het eens per jaar alle locaties bijeen te hebben om samen eucharistie te vieren met daarna een gezamenlijk samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Deze feestelijke viering zal dit jaar plaatsvinden op 1 juli om 10.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Ulft. Koorleden vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen zullen samen met het kerkkoor van Ulft de zang verzorgen. Leden van het pastorale team gaan voor.

Aansluitend is er volop gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten.

We hopen dat velen deze dag in Ulft met ons zullen meevieren.


 

 

AVG-nieuws: privacyverklaring nu beschikbaar voor parochies

De privacyverklaring is een belangrijk document met het oog op de informatieplicht zoals vastgelegd in de AVG. Kerkelijke instellingen moeten transparant zijn over hoe ze gegevens verwerken en dit kan onder meer door mensen te informeren op het moment dat ze in het ledenbestand worden opgenomen. Hier leest u meer informatie:  Privacyverklaring-R.-K.-Parochies-versie-24-mei-2018.docx


Het Nationaal Holocaust Museum in oprichting

Met deze brief wil Mgr. drs. H.W. Woorts, bisschop-referent voor Kerk en Jodendom, – bij gelegenheid van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag – alle priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werkers, parochiebesturen en parochianen in het Aartsbisdom Utrecht informeren over het doel van dit museum en waarom er katholieke steun voor wordt gegeven en gevraagd. Brief inzake Nationaal Holocaust Museum

Aartsbisschop van Utrecht geeft decreet af voor onttrekking aan de eredienst van H. Martinuskerk te Megchelen
Op 3-4-2018 heeft Willem Jacobus kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, het decreet afgegeven “tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de H. Martinuskerk te Megchelen”. Binnen de termijn van 10 nuttige dagen na betekening van dit decreet kan overeenkomstig canon 1734 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan de de aartsbisschop, kardinaal Eijk, een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden. Lees hier de gehele tekst van het decreet: Megchelen.H.Martinus.Decreet onttrekking aan eredienst.2018-04-05 (gecorrigeerde versie)

 


 

Aartsbisschop van Utrecht geeft decreet af voor onttrekking aan de eredienst van Walburgiskerk-Netterden.

Op 19-2-2018 heeft Willem Jacobus kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, het decreet afgegeven “tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de H. Walburgiskerk te Netterden”. Het is mogelijk om te reageren: “Binnen de termijn van 10 nuttige dagen na de betekening van dit decreet kan overeenkomstig canon 1734 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan ondergetekende een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden”.  Lees hier de gehele tekst van het decreet: Netterden.H.Walburgis.Decreet onttrekking aan eredienst.2018-02-19

 


De Maria Passie komt naar Gaanderen

The Passion is al enkele jaren een veel bekeken en beluisterd programma, waarin het lijden en sterven van Jezus Christus op moderne wijze wordt verbeeld in woord en muziek.

Nu is er ook de Maria Passie. Een productie waarin hedendaagse (pop) muziek en het verhaal van Maria worden samengebracht. In de Maria Passie komen o.a. de volgende aspecten aan bod: de verkondiging door de engel van de zwangerschap van Maria; het huwelijk met Jozef; omgaan met de bekendheid van Jezus; voor je kind blijven kiezen; angst, twijfel en hoop; rouw en verdriet. Maar vooral ook Maria als bron van kracht en geloof. Maria staat als persoon centraal en er wordt een verbinding gemaakt met onze tijd.

Op opbrengsten van dit muzikale theaterspel komen ten goede aan het Aquero fonds. Dit fonds zamelt geld in om mensen te ondersteunen die graag naar Lourdes willen, maar dat niet (geheel) zelf kunnen betalen.
Dit optreden sluit goed aan bij de voorbereiding van de Lourdesbedevaart die er vanuit de Parochie Maria Laetitia gemaakt wordt naar Lourdes van 28 april t/m 5 mei 2018.
Het project De Maria Passie trekt een jaarlang door het land en doet op zaterdag 3 februari 2018 onze parochie aan. In de St. Martinuskerk van Gaanderen zal om 20.00 uur de uitvoering beginnen.

Kaarten voor dit speciale (benefiet) optreden kosten € 10, — per stuk en zijn te bestellen door overmaking van het bedrag op rekening: Stichting Aquero – Wijk aan Zee; NL63INGB0008328858; o.v.v. Gaanderen en het aantal kaarten. of te bestellen bij diaken Cor Peters.

Meer informatie www.demariapassie.nl, http://www.demariapassie.nl/2655/0/agenda/gelderland-ulft of bij diaken Cor Peters.

 


Rozenkransgebed voor de vrede

Verenigd in gebed voor de vrede: jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Op 13 oktober 2017 werd het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet; deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis.

De bisschoppen schrijven in hun oproep aan de katholieken in hun bisdommen: ‘We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi (+ 1226) – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en – zeker ook als u alleen bent – dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.’

Ontvang elke maand een sms

Wie zich daarvoor aanmeldt, ontvangt elke maand een sms’je namens de bisschoppenconferentie als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede, en ook wanneer het gebed in de speciale viering per bisdom zal plaatsvinden. Deelnemers kunnen dan die dag of rond het betreffende tijdstip meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede.

De bisschoppen sluiten met dit initiatief aan bij paus Franciscus die op 8 oktober 2016 tegen delegaties uit Mariabevaartsoorden heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, ‘omdat dit gebed helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen’. Zijn aansporing sluit aan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II die in zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae (16 oktober 2002) schreef: “Het rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd Maria, is eigenlijk een gebed dat ten diepste verband houdt met Christus. In de soberheid van zijn onderdelen heeft het gebed de diepgang van de volledige boodschap van het Evangelie, waarvan het tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich verenigd.”

De dagen in 2018 waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede gebeden zal worden, zijn:

1 Januari – Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede
2 Februari – Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
19 Maart – Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria
9 April – Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
(In 2018 valt dit hoogfeest niet op 25 maart, omdat het dan Palmzondag is.
Het wordt verplaatst naar de eerste dag na het octaaf van Pasen)
31 Mei – Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
9 Juni – Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria
7 Juli – Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
15 Augustus – Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
8 September – Feest Maria Geboorte
7 Oktober – Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
1 November – Hoogfeest Allerheiligen
8 December – Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

• Via www.rkkerk.nl kunt u zich aanmelden voor de sms-service.

Handleiding voor het bidden van de rozenkrans.

 


Een weekje Wisconsin


Peter na zijn inkleding bij het beeld van H. Norbert.
Peter met zijn bezoek bij tussen de beelden van Hh. Norbert en Augustinus.
L-R: Lucie Siebes, Marcel Smits, Peter Ambting, Paul Galanti, Julie Sherer, Jean Galanti.
Foto’s: St. Norbert Abbey

Op zondag 27 augustus 2017, tijdens de vesperviering op de feestdag van de heilige Monica, vooravond van het feest van haar zoon de heilige Augustinus, werd Peter Ambting ingekleed met het habijt van de Norbertijnen, in de St Norbert Abbey, De Pere, VS. Wij, Lucie Siebes en Marcel Smits, mochten daar aanwezig zijn, met een drietal vrienden van Peter uit zijn stage tijd in de VS. Peter, die wij kennen in het zwart is nu in het wit, en dat is mooi symbolisch voor de grote overgang die hij maakt. Maar het habijt past en staat hem goed, letterlijk en figuurlijk. De vreugde straalde van hem af en gaf echt het gevoel dat hij op zijn plek is, al zal de weg lang zijn, en met de nodige ups en downs. Want hij gaat een heel andere cultuur, leefomgeving en zelfs taal tegemoet. Het was prachtig om zes dagen door te mogen brengen in de abdij, in een heel bijzondere week. Want de dag na Peters inkleding was de eeuwige professie van Broeder Patrick LaPacz, die de dag daarop, dinsdag, diaken werd gewijd. Op woensdag werd het lichaam van overleden pater Gary Meehan verwelkomd voor een dag waken en afscheid nemen vóór zijn uitvaart op donderdag. Wij realiseren dat deze week niet een gewone week was, maar wel een week waarin heel veel mensen die betrokken zijn bij de Abdij aanwezig waren; een week die veel kans gaf om de leefomgeving van de abdij en deze groep Norbertijnen te verkennen. Want de Abdij is echt verweven met en actief in de omgeving. Er is een grote groep vrienden en geassocieerden van de communiteit, en de Abdij heeft veel activiteiten in het grote gebied van Green Bay. Zij beheren St Norbert College, een kleine universiteit van zo’n 2500-3000 studenten met een prachtige campus. Er is een spiritualiteitcentrum in de Abdij waar veel groepen gebruik van maken. En zij zorgen voor een aantal parochies in de omgeving.

Na ons vertrek, begon Peter aan zijn “hermitage”, een tijd van drie maanden in afzondering van de wereld, om zich te verdiepen in het leven en het werk van de Norbertijnen, en te hechten aan zijn nieuwe gemeenschap. Daarna zal hij een aantal cursussen volgen, waaronder ook in de Engelse en Spaanse talen, en ter zijne tijd zal hij bijdragen aan het werk van de gemeenschap in één of meerdere van de voorgenoemde activiteiten.
De gemeenschap zelf is heel vitaal. +/- 40 wonen op de Abdij, met nog +/- 20 die in kleinere gemeenschappen elders wonen, dichter bij hun werk of studie. Heel verschillende mensen, veel verschillende nationaliteiten, maar wel allemaal met een gezamenlijke doel en inzet. Er is een zorg vleugel voor de ouderen, en een aparte vleugel voor de novicen, waar Peter de eerste jaren zal wonen.

Wij vonden ook een verrassend band met Nederland. Tussen 1840 en 1940 zijn z’n 20000 Nederlanders naar deze streek geïmmigreerd, en heel veel Nederlandse namen komen voor. De Abdij is ook gesticht vanuit Abdij Berne in Heeswijk in 1898. Er leeft een sterke waardering voor deze Nederlandse wortels. Wisconsin is het zuivel gebied van de VS: er is veel melk en kaas productie.

Alles in de VS is heel ruim en groot. Het terrein van de abdij is werkelijk een park van zo’n 4 km omtrek. Wilde herten, eekhoorns en kalkoenen lopen er vrij en ongestoord rond. En heel groot was de hartelijke gastvrijheid waarmee wij ontvangen werd. Wij gingen met vertrouwen naar huis met een gevoel “Dit is goed” en dat Peter zich daar thuis voelt.

Lucie Siebes
Marcel Smits

 


 

Decreet onttrekking aan eredienst

De aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, heeft op 7 september 2017 een decreet afgegeven tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de HH. Martelaren van Gorcumkerk te Varsselder-Veldhunten. Het besluit is dat het HH. Martelaren van Gorcum kerkgebouw, gelegen aan de Hoofdstraat 31 te Varsselder, met ingang van 3 oktober 2017 aan de goddelijke eredienst wordt onttrokken. Binnen een termijn van 10 nuttige dagen na betekening van dit decreet kan overeenkomstig canon 1734 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan de aartsbisschop van Utrecht een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden. De volledige tekst van dit decreet leest u hier.


 

 

Mededeling van het parochiebestuur en pastoraal team van Parochie Maria Laetitia

Geachte parochianen,
Het bestuur en het pastorale team van parochie Maria Laetitia zijn blij u mede te kunnen delen dat kardinaal Eijk, per 1 juli a.s. als pastoor voor onze parochie heeft benoemd:

Drs. Hans Pauw

Pastoor Pauw zal de taak als pastoor op zich nemen voor 50% van zijn tijd. Daarnaast blijft hij voor 50% in zijn functie als vicaris van ons bisdom voor het vicariaat Arnhem en het taakveld catechese, Jeugd en jongeren.

Pastoor Pauw is 48 jaar en woont al twee jaar in onze parochie in een huis op de Huet (Doetinchem) van waaruit hij zijn werkzaamheden voor onze parochie en ons bisdom zal verrichten.

Parochiebestuur en pastoraal team kennen pastoor Pauw reeds enkele jaren als vicaris en hebben vertrouwen in een goede samenwerking. Graag heten we hem als nieuwe pastoor welkom in ons midden en wensen we hem veel geluk en Gods zegen toe.

Parochiebestuur en pastoraal team
van Parochie Maria Laetitia


Groots afscheid voor pastoor Peter Ambting

Doetinchem – Peter Ambting, pastoor van de parochie Maria Laetitia in Doetinchem en Oude IJsselstreek, emigreert deze zomer naar Wisconsin (VS). Hij trekt daar in bij het klooster van de Norbertijnen. Op zondag 2 juli neemt hij tijdens een eucharistieviering afscheid van de parochie. Een gelegenheidskoor van circa 300 personen zal deze viering opluisteren.

Als belangrijkste reden om intrek te nemen bij de Norbertijnen noemt Peter Ambting het gemeenschapsleven. Bij de Norbertijnen komt hij terecht in een relatief jonge gemeenschap die het kloosterleven combineert met missionair werk.

Tijdens zijn tijd als priesterstudent werd Peter Ambting al aangetrokken tot de Verenigde Staten. Hij deed tijdens zijn afstuderen onderzoek naar kleine kerkgemeenschappen in Indianapolis. Ook was hij tijdens vakanties regelmatig te vinden in de ‘United States’.

Na zijn priesterwijding in 2008 werd Peter Ambting in 2010 pastoor in de Achterhoekse parochie Maria Laurentius. Na ook een aanstelling in De Verrijzenis Parochie in 2014 ontstond onder zijn leiding vorig jaar de fusieparochie Maria Laetitia.

In zijn zeven jaar als pastoor heeft de parochie Peter Ambting leren kennen als een betrokken priester, voor jong en oud. Wij zijn hem dankbaar voor het vele werk dat hij in de afgelopen jaren heeft verricht.

De eucharistieviering vindt plaats op zondag 2 juli om 10:30 uur in de kerk OLV Tenhemelopneming aan de Prins Hendriklaan 36 in Doetinchem. Aansluitend vindt de receptie plaats op het Ludger College aan de Holterweg 121 in Doetinchem. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.


 

 

 

Een groet van de aartsbisschop aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2017

Zie PDF voor de volledige tekst


Vertrek pastoor Peter Ambting

Mededeling van parochiebestuur en pastoraal team van Parochie Maria Laetitia. In de afgelopen weken is bekend geworden dat pastoor Peter Ambting onze parochie zal verlaten. Met ingang van 28 augustus zal hij intreden in Saint Norbert Abbey in De Pere in de staat Wisconsin in de Verenigde Staten.

De belangrijkste drijfveer voor deze keuze is dat hij wil leven in gemeenschap met anderen. De keuze voor de Norbertijnen maakt hij omdat binnen deze orde abdijleven wordt gecombineerd met missionair werk buiten de abdij. Ambting sluit het niet uit dat hij in de toekomst weer in een parochie zal werken, maar dan vanuit de abdijgemeenschap.

Tot eind juni zal pastoor Ambting werkzaam zijn in onze parochie en op 2 juli zal hij in de eucharistieviering van 10.30 uur in de Paskerk in Doetinchem afscheid nemen. Aansluitend aan de viering is er een receptie waarbij iedereen in de gelegenheid is om afscheid van hem te nemen. Parochiebestuur en pastoraal team wensen pastoor Ambting veel geluk en zegen voor zijn leven als religieus en in zijn nieuwe woon- en werkomgeving.

Ook kardinaal Eijk en de bisdomstaf laten weten pastoor Ambting hartelijk te danken voor zijn jarenlange inzet in het aartsbisdom Utrecht en voor het vele door hem verzette werk in de parochies waarin hij heeft gefunctioneerd, eerst als parochievicaris en daarna pastoor. Zij wensen hem van harte Gods rijkste zegen in de nieuwe fase van zijn leven.

Het aartsbisdom Utrecht beraadt zich de komende tijd op de door dit vertrek ontstane vacature.

Persoonlijke brief Peter Ambting


Beleef een diep geloof en bezoek regelmatig het huis Gods

Woensdag 15 maart 2017 was de eerste eucharistieviering als start van de noveen voor een spoedige zaligverklaring de dienares Gods, Dora Visser. Elke 3e woensdag van de maand is er om 19.00 uur een eucharistieviering in de H. Martinuskerk in Gendringen.

De overwegingen die tijdens de noveen centraalstaan zijn:

1. 15 maart 2017 – Het H. doopsel
2. 19 april 2017 – De H. Eucharistie en de H. Communie
3. 21 juni 2017 – De biecht
4. 19 juli 2017 – De rozenkrans
5. 16 augustus – De Maria vereringen
6. 20 september 2017 – Waarom heeft God ons het leven gegeven
7. 18 oktober 2017 – Vergevingsgezind/ naastenliefde
8. Oecumenisch
9. 15 november 2017 – Veel bidden dan groeit ons geloof in …..

Meer informatie over het leven en het proces van zaligverklaring van Theodora Visser is hier te lezen.

www.doravisser.com


UITBREIDING DEVOTIE VOOR ZALIGVERKLARING DOROTHEA VISSER

Het bestuur van de St. Vrienden van Dora Visser vergadert al sinds 1990 zeer regelmatig met als taak al datgene te doen wat nodig is om de zaligverklaring van Dora Visser te bevorderen. Het overgrote deel van die werkzaamheden is afgewerkt en alle informatie is naar Rome verzonden om tot afronding en zaligverklaring te komen. Wij moeten er rekening mee houden dat zo’n belangrijk en groot proces veel tijd vergt. Maar de voortekenen op een goede afloop zijn positief.

In Olburgen waar Dora begraven ligt wordt al jaren een noveen gehouden, om middels gebed, voor ondersteuning van het proces tot zaligverklaring. Dit blijft ongewijzigd op de 1e vrijdag van de maand Zoals u in ons nieuw parochieblad de Vreugdebode hebt kunnen lezen willen wij nu ook in onze geloofsgemeenschap Martinus te Gendringen deze noveen gaan houden want door veel aandacht en veel bidden zal het proces niet alleen sneller gaan maar zal ook de uitkomst positief beïnvloed worden.

Stichting en alle andere betrokkenen in parochie en bisdom waarderen het, en weten zich gesteund, wanneer veel parochianen aan de vieringen van deze noveen deelnemen. Het is niet mogelijk om ieder persoonlijk uit te nodigen daarom de vraag komt allen zoveel mogelijk als blijk van grote dank aan onze Lieve Heer voor het grote geschenk Dienares Gods Dorothea Visser, zij is in Gendringen geboren, in onze kerk gedoopt en heeft in ons dorp gewoond en geleefd.
Kerk zijn doen wij samen, met zijn allen. Daarom kom niet alleen maar breng iemand mee, een huisgenoot een vriend(in) of kennis.

De noveen vieringen 2017 worden gehouden op elke 3e woensdag van de maand ’s avonds om 19.00 uur in de H. Martinus kerk in Gendringen.

De data zijn; 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 19 juli,
16 augustus, 20 september, 18 oktober, 15 november. Dus even noteren!

De tekst van deze noveen intentie, is geschreven door hulpbisschop Mgr. Th.C.M. Hoogenboom en luidt: “Laten wij bidden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven”.
Tijdens de 1e viering is op woensdag 15 maart en gaat het kerkkoor het nieuwe DORA LIED zingen.

Wij ontmoeten u graag,
Ben Oude Elberink


Nederlandse bisschoppen: “Laat uw stem bijdragen aan het algemeen welzijn”

De Nederlandse bisschoppen moedigen in een gezamenlijke brief iedereen aan op 15 maart aanstaande te gaan stemmen. “Stemmen is een recht en een voorrecht omdat we leven in een democratische samenleving. Maar het is ook een plicht om zodoende een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn. Bij verkiezingen kunnen we duidelijk maken wat we voor de mens en onze samenleving willen”, schrijven de bisschoppen.

De brief is vandaag verspreid in de media en gepubliceerd op de website van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) www.rkkerk.nl. De bisschoppen willen in dit schrijven enkele gedachten meegeven die voor een verantwoorde omgang met het stemrecht van belang zijn. Ze putten daarbij uit de rooms-katholieke bronnen en citeren onder anderen paus Franciscus, die over het kiezen tussen verschillende partijen heeft gezegd: “Bestudeer de voorstellen goed, bid en kies volgens je geweten.”

Bij de keuze voor een partij is het volgens de bisschoppen van fundamenteel belang om de vraag te stellen in hoeverre partijen bijdragen aan het algemeen welzijn. De bisschoppen noemen daarbij belangrijke onderwerpen uit het katholiek sociaal denken: “Staan zij voor de bescherming van het leven vanaf de bevruchting tot het natuurlijk levenseinde, ondersteunen zij gezinsvorming, mantelzorg, vrijwilligerswerk en de opvang van migranten? Aan de compassie met de armen van deze wereld is niet alleen voldaan door vluchtelingen op te nemen. Welke andere initiatieven staan partijen voor om de solidariteit met de lijdenden van deze wereld gestalte te geven? Staan zij pal voor de godsdienstvrijheid, armoedebestrijding, toegang tot goed onderwijs, kwaliteit van de zorg, correcte omgang met dieren, veiligheid, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking?”

“Politici moeten niet appelleren aan angst”, aldus de bisschoppen, die zich daarmee uitspreken tegen een mentaliteit van ieder voor zich en eigenbelang. Ze roepen daarentegen op tot zorg voor elkaar, solidariteit en verbinding. “Door het uitbrengen van onze stem kunnen we een bijdrage leveren aan het algemeen welzijn”, schrijven de bisschoppen.

De volledige tekst van de brief vindt u hier.


Vastenactieproject 2017 “Lumen Valley Togo”

Onze Parochie Maria Laetitia steunt de komende vastentijd een bijzonder project in het West-Afrikaanse land Togo. In het noorden van het land waar meer dan 70% van de mensen geen werk heeft, zijn de Broeders van St. Jan een project gestart om werkloze jongeren te scholen en aan duurzaam werk te helpen. Want zonder werk heb je geen eten, geen geld voor de dokter, kun je niet trouwen en kinderen krijgen en is er geen toekomst voor je.

Het project wordt mede opgezet door de goede kennis en collega van diaken Jan van Heugten, Jouke Schat. Zijn vrouw Cécile is als arts werkzaam in Togo.

Gedurende de vastentijd zullen er acties gehouden worden in de verschillende geloofsgemeenschappen en scholen van onze parochie.
Het kan ook zijn dat u een vastenactiezakje aantreft in de Vreugdebode. Indien u dit project wil steunen lever dan de zakjes in bij uw kerk of in de brievenbus van het secretariaat. Ik kan u het van harte aanbevelen en weet dat de gelden goed terecht komen.
Uw bijdrage, hoe gering ook, geeft uiting aan ons christen zijn en ons streven naar gerechtigheid en vrede in de wereld

In de viering van 12 maart 2017, de 2e zondag van de 40-dagentijd zal Jouke mee assisteren in de Eucharistieviering om 10.30 uur in de OLV Tenhemelopneming in Doetinchem en zal hij het project nader toelichten.
Voor meer informatie raadpleeg: lumenvalley.org

Diaken Jan van Heugten


Vastenbrief kardinaal Eijk

Met Aswoensdag beginnen de 40 dagen als voorbereiding op Pasen. In zijn Vastenbrief gaat kardinaal Eijk in op de “gunstige tijd”.

De volledige tekst leest u hier.


Theo Tomesen Ridder in de orde van Sint Sylvester

Theo Tomesen kreeg op 2 februari in de Paskerk in Doetinchem uit handen van kardinaal Eijk een pauselijke onderscheiding. De uitreiking vond plaats na de Eucharistieviering die het officiële startmoment vormde van de nieuwe gefuseerde parochie Maria Laetitia. Tomesen kreeg de hoge onderscheiding Ridder in de orde van Sint Sylvester voor zijn enorme staat van dienst in het kerkelijk en (katholiek) maatschappelijk vrijwilligerswerk. Zo vervulde hij bij de groeiende samenwerking van parochies in de regio Zuidwest Twente vanaf 2001 een voortrekkersrol en was hij penningmeester. Op diocesaan niveau is Theo Tomesen sinds 2008 Diocesaan Financieel Adviseur (DIFA).Samengaan PCI

In vervolg op het samengaan van de Parochies De Verrijzenis en HH Maria en Laurentius, heeft Willem Jacobus Kardinaal Eijk met terugwerkende van 1-1-2017 DE Parochiële Caritasinstellingen HH Maria en Laurentius en de Parochiële Caritasinstelling De Verrijzenis samengevoegd tot één nieuwe Parochiële Caritasinstelling Maria Laetitia. Het volledige decreet leest u in de bijlage. Samenvoegingsdecreet PCI Maria-Laetitia


Eucharistieviering bij de start van Parochie Maria Laetitia

Het samengaan van De Verrijzenis Parochie en Parochie HH Maria & Laurentius vieren we in een plechtige Eucharistieviering op donderdag 2 februari 2017 om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouw kerk te Doetinchem. Zijne Eminentie Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal samen met de leden van het pastorale team voorgaan. Koorleden van uit de gehele nieuwe parochie zullen de zang ondersteunen.

De kerk viert, op de veertigste dag van kerstmis, de Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis). We herdenken hoe het kind Jezus, overeenkomstig het voorschrift van de Joodse wet, aan God wordt opgedragen. Maria uit haar dankbaarheid voor het nieuwe leven. Wij vieren deze dag ook dankbaarheid, dat we als nieuwe parochie samen verdergaan. Maria is onze tochtgenoot en wil ons vol vreugde richting wijzen naar een leven in het spoor van haar Kind, Jezus Christus.

Aansluitend aan de viering is er koffie/thee en gelegenheid tot ontmoeting.
Hartelijk welkom aan u allen om dit bijzondere moment mee te vieren.

Het Pastorale team


Decreet tot oprichting van R.K. Parochie Maria Laetitia

Op 19 december 2016 heeft Willem Jacobus Kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, het decreet afgegeven dat per 1-1-2017 de Parochies De Verrijzenis en HH. Maria en Laurentius samen worden gevoegd tot één nieuwe parochie: R.K. parochie Maria Laetitia. De volledige tekst leest u hier: decreet tot oprichting Parochie Maria Laetitia 1-1-2017

Onttrekking aan de eredienst van H. Georgiuskerk te Terborg

Op 17 september 2018 heeft Willem Jacobus kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, het decreet afgegeven “tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de H. Georgiuskerk te Terborg”. Het is mogelijk om te reageren: “Binnen de termijn van 10 nuttige dagen na de betekening van dit decreet kan overeenkomstig canon 1734 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan ondergetekende een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden”.

Locaties

Azewijn H. Mattheus Azewijn Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn, tel. 0314-65 12 56 E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl NL89RABO03746.06.439 Rabobank rekeningnummer Secretariaat: laatste maandag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur in de sacristie. Breedenbroek H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek, tel. 0315-65 12 84 Postadres: Postbus 21, 7090 AA Dinxperlo E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl NL88RABO03104.00.023 Rabobank rekeningnummer Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur Dinxperlo De Goede Herder Dinxperlo Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo, tel.…

Sacramenten

De Katholieke kerk kent zeven verschillende sacramenten. Sacramenten zijn tekens van Gods nabijheid. Klik hier en lees verder over de betekenis van de sacramenten en de mogelijkheid tot aanmelding. Dopen De Eerste Communie Vormsel Huwelijk Ziekenzalving / bediening Sacrament van Boete en Verzoening / Biecht Wijding

Vieringen

Hier vindt u een overzicht van de weekendvieringen en de vieringen door de week in de kerk en zorgcentra van Parochie Maria Laetitia: Weekendvieringen Vieringen door de week

Wie zijn wij?

Onze parochienaam betekent “Maria vreugde” en die naam zegt iets over wie wij als parochie willen zijn. Met “Maria” willen wij ons geloof in Jezus’ Blijde Boodschap in vreugde ervaren en uitdragen. Onze naam verbindt ons ook met ons verleden. In 2010 zijn 8 zelfstandige parochies opgegaan in de HH. Maria en Laurentiusparochie en 11 parochies in De Verrijzenis Parochie. Uit deze 2 parochies is in 2017 de Maria Laetitiaparochie ontstaan. Maria was dus één van de patronen van de…

Uitvaart

Rond een kerkelijke uitvaart Een kerkelijke uitvaart met aandacht voor de persoon Sterven is een ingrijpend gebeuren, niet alleen voor de achterblijvende familieleden, maar ook voor de omgeving en de geloofsgemeenschap waar iemand deel van uit maakt. Afscheid nemen van het leven gaat met pijn en verdriet gepaard. Loslaten wat je lief is, is een moeilijk proces. We hebben in onze tijd behoefte aan een passende viering van dit afscheid. De uitvaartondernemer is er dan om u bij te staan…

Kerkbalans

Met Actie Kerkbalans vragen wij een bijdrage aan de parochie. In Januari van elk jaar wordt u gevraagd uw giften te willen doen. Folder Kerkbalans Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. En nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid binnen onze nieuwe Parochie Maria Laetitia voort te zetten en om te zetten in een toekomst. Om er voor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst…

Parochiereizen

De werkgroep parochiereizen organiseert regelmatig pelgrims- inspiratiereizen naar o.a. Lourdes, Rome of het Heilig Land. De Werkgroep Parochiereizen bestaat uit: Corrie Berendsen Mia Otten Ben Donderwinkel Albert Gilsing Cor Peters, diaken E-mail: parochiereizen@mlparochie.nl   Kevelaer 2 september 2018 Het Broederschap van Kevelaer Oude IJsselstreek maakt zondag 2 september 2018 een busbedevaart naar dit Duitse Maria-bedevaartoord. De pelgrims komen de Parochie Maria Laetitia (Doetinchem-Ulft e.o.) Het is voor de 132e keer dat deze reis wordt gemaakt. Het thema voor deze pelgrimsreis…
  • 1
  • 2