Posts van september 2020

Posts van september 2020

Maria Vesper-Lof

Op zondag 4 oktober a.s. wordt om 15.00 uur in de R.K. Kerk OLV Tenhemelopneming, Prins Hendrikstraat 36 te Doetinchem een speciale gebedsviering gehouden. We bidden de psalmen die horen bij het avondgebed op feestdagen van Maria en aansluitend wordt het heilig Sacrament uitgesteld waarmee tot slot de zegen wordt gegeven. De pastores Tilma en Pauw zullen deze plechtigheid leiden. U bent van harte welkom!

Vorming & Toerusting

De aangekondigde avond van Vorming & Toerusting op 24 september met Kitty Bouwman in het Kerkelijk Centrum De Wingerd wordt verplaatst naar een andere, nog naar te bepalen datum. De avond vervalt dus. Wij houden u op de hoogte via de website van de parochie en facebook. Commissie Vorming & Toerusting

Inspiratievieringen in september

Twee Inspiratievieringen in de tweede helft van septemberin de St. Martinuskerk in Gaanderen De Pastoraatsgroep van de Geloofsgemeenschap H. Augustinus-Martinus in Gaanderen nodigt u uit voor twee mooie Inspiratievieringen opde zondagen 20 en 27 september.Inspiratievieringen zijn alternatieve gebedsvieringen om in een moment van rust en bezinning even tot jezelf en even tot God te komen, door samen te bidden, samen stil te zijn en door te luisteren naar betekenisvolle woorden en mooie zang en muziek. Met het Evangelie als inspiratiebron…

Dankbaarheidskruis Megchelen

Een tastbaar symbool van dankbaarheid…. We zagen er naar uit –naar die tweede zondag in september –de oecumenische openluchtdienst bij het Dankbaarheidskruis in Megchelen.Helaas zijn we dit jaar genoodzaakt om deze dienst niet door te laten gaan vanwege de coronamaatregelen. En dat is een grote teleurstelling. Voor de organisatie, voor allen die bij deze dienst betrokken zijn en niet in het minst voor de kerkgemeenschappen van Megchelen en Gendringen.Maar des te meer zien wij uit naar volgend jaar. Dan hopen…

OECUMENISCHE VIERING “DE ZEVENSPRONG

NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP H. MAURITIUSUITNODIGING OECUMENISCHEVIERING ZONDAG 6 SEPTEMBER 10:00 U.THEMA: STARTVIERING “DE ZEVENSPRONG!”PROTESTANTE KERK SILVOLDE De viering is dan online te volgen via de website:https://kerkdienstgemist.nlProtestante gemeente Silvolde Ontmoeting met onze vrijwilligers bij de opening van ons kerkelijk werkjaar: de startvieringKernvraag: … en onze zevende weg…? mmv: ds Gerjanne van der Velde, Gerrit Luijmes, Jozef Oostveen, Joop Kraan. Organist: Joop Klein Hesselink. Alles lijkt in normale dagen altijd zo vanzelfsprekend. Vast en vertrouwd geven relaties en activiteiten aan ons leven.Maar het…