Posts van oktober 2023

Posts van oktober 2023

Paus Franciscus roept op tot gebed en vasten voor vrede op 27 oktober

Paus Franciscus roept op tot vrede in het Heilig Land en spreekt zijn bezorgdheid uit over de humanitaire situatie in Gaza. De paus roept alle partijen op om hun wapens neer te leggen en vraagt alle christenen om op vrijdag 27 oktober te bidden en te vasten voor vrede. De Nederlandse Bisschoppenconferentie sluit zich bij deze oproep aan en vraagt om waar mogelijk op die dag mee te bidden en te vasten. Deze dag begint op het Sint-Pietersplein om 18.00…

Aanpassing rooster vieringen

Aanpassing rooster vieringen Door de sluiting van de kerk in Etten op 7 januari a.s. vervallen de vieringen die er op dinsdagavond en zaterdagavond om 19.00 uur werden gehouden. Omdat we het belangrijk vinden dat er ook op weekdagen zoveel mogelijk dagelijks Eucharistie gevierd kan worden in onze parochie én omdat we graag een vaste zaterdagavondviering willen handhaven voor de parochianen die op zondag verhinderd zijn heeft het pastoraal team en het parochiebestuur als volgt besloten: M.i.v. 9 januari zal…

Mariavesper 22 oktober 15.00 uur Doetinchem

In oktober, de rozenkransmaand, zal een Mariaviering worden gehouden in de kerk van OLV Tenhemelopneming te Doetinchem (Prins Hendrikstraat 36). We bidden de vespers en aansluitend is er een korte aanbidding en zegening met het Heilig Sacrament. Pastoor Hans Pauw zal in deze viering voorgaan, Ton Sedee zal de samenzang begeleiden. U bent van harte welkom!zondag 22 oktober om 15.00 uur. Aansluitend aan deze viering wordt in de Mariakapel een reüniebijeenkomst gehouden voor de deelnemers aan de Lourdesreis van onze…

Kanselmededeling

Sluiting H. Martinuskerk Gendringen Na overleg met de locatieraad heeft het parochiebestuur van Maria Laetitia besloten om op 31 maart 2024, Eerste Paasdag, de laatste weekendviering te laten plaatsvinden in de H. Martinuskerk te Gendringen. De voornaamste redenen hiervoor zijn de terugloop van het kerkbezoek en de dalende vraag naar de bediening van de sacramenten in de achterliggende jaren. Bovendien wordt een steeds grotere druk ervaren door een kleiner- en ouder wordende groep vrijwilligers bij de continuering van alle werkzaamheden…

Zondag 15 oktober Eucharistieviering met koor Liberate

Komend weekend, 14 – 15 oktober, is de Eucharistieviering in de Sint Martinuskerk in Gaanderen niet zoals vermeld staat in de Vreugdebode op zaterdag 14 oktober, maar zondagochtend 15 oktober om 9.30 uur. De voorganger is Pastor Marcel Smits en het koor Liberate verzorgt de zang.

OECUMENISCHE VIERING IN DE WINGERD OP ZATERDAG 14-10-2023

De vakantieperiode is voor de meeste mensen voorbij en het wordt tijd om de draad weer op te pakken. Op zaterdag 14 oktober a.s. om 18:30 uur is de eerste oecumenische viering van het nieuwe seizoen en de werkgroep is maar meteen in een uitdagend thema gedoken: ‘Wat in stilte bloeit’, naar het lied van Huub Oosterhuis (‘De tafel der armen’). Stil zijn en naar binnen keren, heeft uiteindelijk alles te maken met je geborgen voelen, diep van binnen. Je…

Inspiratieviering in de Sint Martinuskerk in Gaanderen

Zondag 8 oktober om 9.30 uur is er weer een mooie Inspiratieviering in de Sint Martinuskerk in Gaanderen. Het thema “de ontgoocheling van de aarde” past – helaas – in deze tijdvan klimaatcrises en natuurrampen, maar geeft ook hoop op een betere toekomst. Emma Ebbers en Yasmin Cobos Sanchez verzorgen de Intermezzo’sin deze viering. De vriendinnen Emma en Yasmin zingen al vele jaren bij deUlftse Nachtegalen en Luscinia en zij openen de viering met hetserene Vem Kan Segla, een Zweeds…