aankondiging verruiming rondom sacramenten en koorzang in protocol

aankondiging verruiming rondom sacramenten en koorzang in protocol

Aan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, religieuzen, parochiebesturen en parochiesecretariaten in het Aartsbisdom Utrecht

Broeders en zusters,

Hierbij doe ik u een link naar een bericht toekomen dat vandaag gepubliceerd is op de website van het Aartsbisdom Utrecht:

Het betreft een vooraankondiging van de verruiming rondom de viering van de sacramenten en rondom de koorzang in het protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter die in de komende week door de Bisschoppenconferentie bekend gemaakt zal worden. Zoals u in de tekst van de vooraankondiging kunt lezen, wordt er tevens gesproken over het vooraf reserveren van plaatsen.

Eucharistie bij uitvaarten en huwelijken

Omdat inmiddels in de viering van de Eucharistie de H. Communie weer kan worden uitgereikt, kan bij uitvaarten en huwelijken de Eucharistie ook weer gevierd worden. Het is ter beoordeling aan de celebrant of het goed is om dat in een concrete situatie te doen. Van groot belang is dat de protocollen zorgvuldig in acht genomen worden – veiligheid staat voorop – mede omdat bij uitvaarten en huwelijken ook mensen komen die niet met de Eucharistie vertrouwd zijn noch met de huidige gang van zaken in onze kerken i.v.m. de coronamaatregelen.

Daarbij is het in het ene kerkgebouw wel goed mogelijk om zowel de baar van de overledene vooraan te hebben staan alsook het hoestscherm voor de uitreiking van de H. Communie, terwijl dat in het andere kerkgebouw niet zo zal zijn. Het kan zijn dat daarom in bepaalde situaties wel de Eucharistie ten uitvaart wordt gevierd, maar dat de H. Communie toch niet wordt uitgereikt.

Het uitreiken van de H. Communie blijft in de huidige omstandigheden een risico met zich meebrengen, vanwege het mogelijk aanraken van elkaars handen. Daarom wordt het uitreiken van de H. Communie in onze vieringen thans beperkt tot de Eucharistie en worden Woord- en Communievieringen vooralsnog niet toegestaan.

Hopelijk heb ik u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd. Ik wens u een gezegende voortgang toe.

Namens de bisdomstaf, met vriendelijke groet,

+ Herman W. Woorts, bisschoppelijk vicaris voor liturgie