Aanpassing rooster vieringen

Aanpassing rooster vieringen

Aanpassing rooster vieringen
Door de sluiting van de kerk in Etten op 7 januari a.s. vervallen de vieringen die er op dinsdagavond en zaterdagavond om 19.00 uur werden gehouden. Omdat we het belangrijk vinden dat er ook op weekdagen zoveel mogelijk dagelijks Eucharistie gevierd kan worden in onze parochie én omdat we graag een vaste zaterdagavondviering willen handhaven voor de parochianen die op zondag verhinderd zijn heeft het pastoraal team en het parochiebestuur als volgt besloten:

M.i.v. 9 januari zal op dinsdagavond om 19.00 uur een Eucharistieviering zijn in Ulft (Dagkapel).

M.i.v. 13 januari zal op zaterdagavond om 19.00 uur een Eucharistieviering zijn in Doetinchem (Mariakapel).

De vrijdagmorgenviering (10.00 uur) in de Mariakapel van Doetinchem komt per 1 januari te vervallen.
 De laatste vrijdagmorgenviering zal daar worden gehouden op 29 december.

De overige vieringen op weekdagen en in de weekenden op de locaties Doetinchem, Ulft, Gaanderen en Gendringen blijven vooralsnog ongewijzigd. Zie daartoe de liturgische roosters in De Vreugdebode en op onze website.