Actie Kerkbalans Gaanderen

Actie Kerkbalans Gaanderen

Jaaroverzicht 2023 en plannen voor 2024

Gaanderen, januari 2024.

Geachte lezer,
Ook in 2024 gaat in de maand januari de Actie Kerkbalans van start.
Het thema van de actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’, want ook in de toekomst willen wij samen kerk-zijn en omzien naar elkaar.
Dat kunnen wij niet zonder uw steun.
De locatieraad wil u in deze brief graag een overzicht geven wat er in onze
H. Augustinus-Martinus Geloofsgemeenschap het afgelopen jaar is aangeboden,
zonder te pretenderen volledig te zijn.

Wij willen hiermee verantwoording afleggen en u een inzicht geven in het vele werk en het grote aanbod dat wordt gedaan en georganiseerd.

Hopelijk krijgt u een goed beeld van onze geloofsgemeenschap en draagt u ons een warm hart toe. Veel leesplezier.

Vieringen in de St. Martinuskerk

Elk weekend is er een viering in onze kerk. Naast de traditionele Eucharistievieringen, bieden we ook Familievieringen en Inspiratievieringen aan.
In de Eucharistievieringen is er een koor om de zang te verzorgen:
Liberate onder leiding van Harry Thissen of het Gemengd Koor onder leiding van Ben Simmes. Wanneer geen van beide koren kunnen, verzorgt onze Cantor Francis Hagemeijer op spirituele wijze de zang of komt er een Gastkoor, bijvoorbeeld IPK of de Görgelpiepen.
Tijdens de Familievieringen en Inspiratievieringen zijn er steeds muzikanten en/of koortjes uit ons dorp of de nabije omgeving, die de intermezzo’s verzorgen en er samen met de lectoren een mooie Inspiratie van maken.

De Görgelpiepen onder leiding van Frank Knikkink
verzorgen de intermezzo’s in een Inspiratieviering.

  Op 2 juli werd Harley Otten door de doop opgenomen in onze geloofsgemeenschap.
  Ook hebben we het afgelopen jaar in onze geloofsgemeenschap afscheid genomen van 28 overleden parochianen.

  Vieringen buiten

  Op Goede Vrijdag 7 april 2023 was er voor het derde jaar op rij een Kruisweg uitgezet in natuurgebied ‘t Maatje. Ook was er een mooie film gemaakt van de Kruisweg in de kerk. De kinder-kruisweg was in de pastorietuin. Vele mensen hebben de film bekeken en in het Paasweekend de Kruisweg op ‘t Maatje gelopen
  en beleefd.

  Voor het eerst sinds jaren gingen we weer op bedevaart naar Kevelaer. Velen sloten aan bij de Processie naar de Genadekapel, voor de zegening van de kaars. Daarna was de Eucharistieviering in de Biechtkapel en later op de middag nog de processie naar het Kruiswegpark.

  In de Mariamaand oktober was er een mooie Eucharistieviering bij de Mariakapel.


  Vrijwilligers

  In onze geloofsgemeenschap zijn zo’n 170 vrijwilligers actief; velen zelfs op meer dan een gebied. Door al die mensen die zich, vaak al jaren lang, inzetten voor onze kerk, blijft onze geloofsgemeenschap vitaal en kunnen we hopelijk nog jaren vooruit.

  Allerzielen

  Woensdag 2 november hebben we onze geliefde overledenen herdacht in een druk bezochte en mooie Allerzielenviering. Voor de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden werden kaarsjes aangestoken en de familie mocht na afloop van de viering het gedachteniskruisje meenemen uit de Mariakapel. Ook werd hen een noveenkaars en flesje wijwater aangeboden. Vele familieleden en onze vrijwilligers zijn in de dagen voor Allerzielen druk geweest om de graven op beide kerkhoven mooi te verzorgen.

  Werkgroep Parochiële Caritas Instelling (PCI)

  PCI staat voor ondersteuning bij financiële – en sociale moeilijkheden, zoals eenzaamheid, langdurige ziekte of afstand tot de maatschappij. De boodschap van het Evangelie uitdragen in het leven van alle dag door ‘naar elkaar om te zien’.

  De werkgroep heeft ook in 2023 weer vele acties op touw gezet:
  Zo brachten zij “Een zonnig lichtje en een vrolijke groet in de stille dagen voor Pasen” naar 200 mensen in Gaanderen.
  Vele jarigen van 80 jaar en ouder, die rond hun verjaardag een felicitatiebezoekje krijgen.
  En er waren ook dit jaar weer maaltijden in de pastorie. Mensen die vaak alleen aan tafel zitten, worden uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en gezellig samen te eten. Wilt u komend jaar ook graag een keer mee-eten, geef dit dan even aan ons door. Dit kan heel eenvoudig door een mailtje te sturen naar h.r.aarntzen@gmail.com of te bellen: 06 57284582. We zetten graag een bordje bij.

  De Kerstactie: ongeveer 300 mensen in Gaanderen zijn verrast met een bezoekje en Kerstattentie. Zeker in de Kersttijd een welkom gebaar voor mensen die het moeilijk hebben. Ook de bewoners van de Slingebeek, Clematis en de Pelgrim zijn niet vergeten.

  Maaltijd in de pastorie, om elkaar te ontmoeten en gezellig samen te eten.


  Kerstfeest 2023

  Een feestelijke tijd in onze geloofsgemeenschap met concerten, drie Eucharistievieringen en Kindjewiegen.

  Actie Kerkbalans 2024

  Hopelijk heeft u een goed beeld gekregen van onze geloofsgemeenschap.

  Er wordt inmiddels ook creatief nagedacht over hoe we onze Sint Martinuskerk en Pastorie kunnen behouden voor de gemeenschap in het dorp Gaanderen.
  Graag bevelen wij de Actie Kerkbalans bij u aan zodat onze prachtige geloofsgemeenschap H. Augustinus-Martinus bestaansrecht houdt en levend blijft. Ook al gebeurt het meeste werk door onze vrijwilligers, we kunnen niet zonder uw (financiële) steun.
  We hopen dat we weer op u mogen rekenen. Dank u wel.