Verdieping

Verdieping

Programma Geloofsverdieping

Het Programma Geloofsverdieping Najaar 2020 en Voorjaar 2021 is een uitnodiging aan een
ieder binnen de Parochie Maria Laetitia om zijn of haar geloof te verdiepen. Iedereen die wil deelnemen aan de activiteiten rond geloofsverdieping is van harte welkom!

In de Vreugdebode en op deze website wordt het programma telkens aangekondigd en nader toegelicht.

Je kunt je telefonisch of per e-mail opgeven voor de activiteiten op het volgende adres:
Secretariaat locatie OLVrouw Tenhemelopneming
Tel. 0314-39 10 91 (maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 – 12.00 uur).
E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl