Vorming en toerusting

Vorming en toerusting

De Interkerkelijke Commissie Vorming en Toerusting is een werkgroep vanuit de Protestantse Gemeente Doetinchem en de R.K. Parochie Maria Laetitia. Zij wil een podium bieden om de vragen over geloof, kerk en samenleving bespreekbaar te maken voor een breed publiek. Daartoe organiseert zij themabijeenkomsten en lezingen die zoveel mogelijk aansluiten op de vragen en problemen van deze tijd. De inleidingen willen informeren, de thema’s verhelderen, inspireren en uitnodigen tot gesprek.

Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat de V&T avond, die gepland staat
voor donderdag 25 nov. a.s. niet doorgaat.
De aangescherpte maatregelen die zijn afgekondigd door de overheid
en de beheerders van de Wingerd noodzaken ons dit besluit te nemen.
Wij hopen dhr. Vesseur op een later tijdstip alsnog te mogen ontvangen.
Over de verdere voortgang zal de commissie u, middels 
de kerkbladen, de website en deze mailcommunicatie, blijven informeren.

Met vriendelijke groet,

De commissie V & T

Gert R.J. Smit.

PROGRAMMA ALGEMEEN

De inleidingen worden gehouden in het Kerkelijk Centrum De Wingerd, De Bongerd 4, 7006 NJ in Doetinchem.
De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur. De toegangsprijs per avond is € 5,- inclusief een kopje koffie of thee.

Wilt u het werk van Vorming & Toerusting verder ondersteunen, dan kunt u uw bijdrage storten op bankrekeningnr. NL16INGB0002036926 t.n.v.: Interkerkelijke Commissie Vorming & Toerusting Doetinchem.