Vorming en toerusting

Vorming en toerusting

De Interkerkelijke Commissie Vorming en Toerusting is een werkgroep vanuit de Protestantse Gemeente Doetinchem en de R.K. Parochie Maria Laetitia. Zij wil een podium bieden om de vragen over geloof, kerk en samenleving bespreekbaar te maken voor een breed publiek. Daartoe organiseert zij themabijeenkomsten en lezingen die zoveel mogelijk aansluiten op de vragen en problemen van deze tijd. De inleidingen willen informeren, de thema’s verhelderen, inspireren en uitnodigen tot gesprek.

Datum         : Donderdag 26 januari 2023.

Onderwerp  : Natuur inclusief leven, wonen en werken.

Spreker       : Nico Wissing, landschapsarchitect uit Megchelen.

PROGRAMMA ALGEMEEN

De inleidingen worden gehouden in het Kerkelijk Centrum De Wingerd, De Bongerd 4, 7006 NJ in Doetinchem.
De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur. De toegangsprijs per avond is € 5,- inclusief een kopje koffie of thee.

Wilt u het werk van Vorming & Toerusting verder ondersteunen, dan kunt u uw bijdrage storten op bankrekeningnr. NL16INGB0002036926 t.n.v.: Interkerkelijke Commissie Vorming & Toerusting Doetinchem.