Posts door Secretariaat Maria Laetitia (Pagina 2)

Posts door Secretariaat Maria Laetitia (Pagina 2)

Wereldlichtjesdag 10 dec. 19.00 uur te Gendringen

Met open armen Op 10 december gedenken we over de hele wereld om 19.00 uur ’s avonds de overleden kinderen. We steken kaarsjes aan en maken zo een lint over de hele wereld om met het symbool van licht aan te geven dat we met elkaar verbonden zijn. Een klein lichtje dat hoop en warmte uitstraalt voor al diegene die zo’n groot verdriet moeten dragen. Sinds 2013 vieren we binnen onze Maria Laetitia-parochie Wereldlichtjesdag. In deze viering gedenken we de…

Zingende jeugd is slimmer!

Zingende jeugd is slimmer! Op zondag 28 januari a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, tiener-  en gezinskoren met als thema “Samen zingen is beter”. Kinderen zingen graag, veelvuldig en zonder al te veel schroom. Dit gebeurt thuis, op school en ook in de kerk. En wat sport is voor het lichaam, is zingen voor het brein.  Nieuw voor deze dag is dat tiener- en gezinskoren ook van harte worden…

OECUMENISCHE VIERING IN DE WINGERD OP ZATERDAG 11-11-2023

Er is voor alle dingen een moment en voor alle dingen onder de hemel is er een tijd. Er is een tijd om af te breken en er is een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen. Er is een tijd om stenen weg te gooien en er is een tijd om stenen te verzamelen. Er is een tijd om te omhelzen en er is een tijd…

Paus Franciscus roept op tot gebed en vasten voor vrede op 27 oktober

Paus Franciscus roept op tot vrede in het Heilig Land en spreekt zijn bezorgdheid uit over de humanitaire situatie in Gaza. De paus roept alle partijen op om hun wapens neer te leggen en vraagt alle christenen om op vrijdag 27 oktober te bidden en te vasten voor vrede. De Nederlandse Bisschoppenconferentie sluit zich bij deze oproep aan en vraagt om waar mogelijk op die dag mee te bidden en te vasten. Deze dag begint op het Sint-Pietersplein om 18.00…

Aanpassing rooster vieringen

Aanpassing rooster vieringen Door de sluiting van de kerk in Etten op 7 januari a.s. vervallen de vieringen die er op dinsdagavond en zaterdagavond om 19.00 uur werden gehouden. Omdat we het belangrijk vinden dat er ook op weekdagen zoveel mogelijk dagelijks Eucharistie gevierd kan worden in onze parochie én omdat we graag een vaste zaterdagavondviering willen handhaven voor de parochianen die op zondag verhinderd zijn heeft het pastoraal team en het parochiebestuur als volgt besloten: M.i.v. 9 januari zal…

Mariavesper 22 oktober 15.00 uur Doetinchem

In oktober, de rozenkransmaand, zal een Mariaviering worden gehouden in de kerk van OLV Tenhemelopneming te Doetinchem (Prins Hendrikstraat 36). We bidden de vespers en aansluitend is er een korte aanbidding en zegening met het Heilig Sacrament. Pastoor Hans Pauw zal in deze viering voorgaan, Ton Sedee zal de samenzang begeleiden. U bent van harte welkom!zondag 22 oktober om 15.00 uur. Aansluitend aan deze viering wordt in de Mariakapel een reüniebijeenkomst gehouden voor de deelnemers aan de Lourdesreis van onze…

Kanselmededeling

Sluiting H. Martinuskerk Gendringen Na overleg met de locatieraad heeft het parochiebestuur van Maria Laetitia besloten om op 31 maart 2024, Eerste Paasdag, de laatste weekendviering te laten plaatsvinden in de H. Martinuskerk te Gendringen. De voornaamste redenen hiervoor zijn de terugloop van het kerkbezoek en de dalende vraag naar de bediening van de sacramenten in de achterliggende jaren. Bovendien wordt een steeds grotere druk ervaren door een kleiner- en ouder wordende groep vrijwilligers bij de continuering van alle werkzaamheden…

OECUMENISCHE VIERING IN DE WINGERD OP ZATERDAG 14-10-2023

De vakantieperiode is voor de meeste mensen voorbij en het wordt tijd om de draad weer op te pakken. Op zaterdag 14 oktober a.s. om 18:30 uur is de eerste oecumenische viering van het nieuwe seizoen en de werkgroep is maar meteen in een uitdagend thema gedoken: ‘Wat in stilte bloeit’, naar het lied van Huub Oosterhuis (‘De tafel der armen’). Stil zijn en naar binnen keren, heeft uiteindelijk alles te maken met je geborgen voelen, diep van binnen. Je…

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie Dit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2023 -2024) op verschillende locaties binnen bisdom Utrecht. De cursus bestaat uit 15 zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur, met een frequentie van ongeveer 1x per twee weken. Cursusleider is Ronald de Haan. De start van de nieuwe cursus staat gepland op zaterdag 18 november 2023 en zal doorlopen t/m juni 2024. De cursus is bedoeld voor aankomende en huidige koordirigenten die…

Studie- en ontmoetingsdag Sint Caecilia Aartsbisdom 2023

Op zaterdag 7 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld van de cantor centraal. Tijdens deze studiedag worden cantors, dirigenten, organisten en overige zangers samengebracht, om toe te werken naar een wisselwerking én samenwerking. Een cantor heeft in het werkveld vaak te maken met een organist, en/of een dirigent waar praktische afstemming mee moet zijn, en omgekeerd. Deze, en andere onderwerpen die hierbij komen…

Cantorcursus binnen ons bisdom

Sinds een aantal jaren neemt de functie van de taak cantor steeds nadrukkelijker toe en wordt ook in ons bisdom met regelmaat door een cantor de liturgische muziek verzorgd. En, het is niet uit te sluiten dat de cantor in de toekomst een steeds grotere rol zal gaan spelen. Van belang is dat een cantor, niet slechts de zanger is die een gecoloreerd repertoire presenteert, maar juist goed onderlegd is op de functie van liturgische onderdelen en daarmee inspeelt op…

Mariavesper in de OLV Tenhemelopneming in Doetinchem

In oktober, de rozenkransmaand, zal een Mariaviering worden gehouden in de Paskerk te Doetinchem (Prins Hendrikstraat 36). We bidden de vespers en aansluitend is er een korte aanbidding en zegening met het Heilig Sacrament. U bent van harte welkom op zondag 22 oktober om 15.00 uur. Aansluitend aan deze viering wordt een reüniebijeenkomst gehouden voor de deelnemers aan de Lourdesreis van onze parochie in mei van dit jaar.

Mauritiusgemeenschap Silvolde/ 24 sept. 10.00 uur

VIERING IN DE VREDESWEEK Op zondag 24 september organiseert de oecumenische werkgroep weer een gezamenlijke viering in het kader van de vredesweek. Het thema van de viering is (On)Vrede en nu? De dienst begint om 10.00 uur in de protestantse kerk in Silvolde. Voorgangers zijn: Gerjanne van der Velde en leden van de Oecumenische Werkgroep. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee.

Cursussen Kerkelijke instelling Sint Caecilia Aartsbisdom, najaar 2023

Cantorcursus binnen ons bisdom Sinds een aantal jaren neemt de functie van de taak cantor steeds nadrukkelijker toe en wordt ook in ons bisdom met regelmaat door een cantor de liturgische muziek verzorgd. En, het is niet uit te sluiten dat de cantor in de toekomst een steeds grotere rol zal gaan spelen. Van belang is dat een cantor, niet slechts de zanger is die een gecoloreerd repertoire presenteert, maar juist goed onderlegd is op de functie van liturgische onderdelen…