Beleef een diep geloof en bezoek regelmatig het huis Gods

Beleef een diep geloof en bezoek regelmatig het huis Gods

Woensdag 15 maart 2017 was de eerste eucharistieviering als start van de noveen voor een spoedige zaligverklaring de dienares Gods, Dora Visser. Elke 3e woensdag van de maand is er om 19.00 uur een eucharistieviering in de H. Martinuskerk in Gendringen.

De overwegingen die tijdens de noveen centraalstaan zijn:

1. 15 maart 2017 – Het H. doopsel
2. 19 april 2017 – De H. Eucharistie en de H. Communie
3. 21 juni 2017 – De biecht
4. 19 juli 2017 – De rozenkrans
5. 16 augustus – De Maria vereringen
6. 20 september 2017 – Waarom heeft God ons het leven gegeven
7. 18 oktober 2017 – Vergevingsgezind/ naastenliefde
8. Oecumenisch
9. 15 november 2017 – Veel bidden dan groeit ons geloof in …..

Meer informatie over het leven en het proces van zaligverklaring van Theodora Visser is hier te lezen.

www.doravisser.com