Benoeming pastoor Hans Pauw

Benoeming pastoor Hans Pauw

Geachte parochianen,
Het bestuur en het pastorale team van parochie Maria Laetitia zijn blij u mede te kunnen delen dat kardinaal Eijk, per 1 juli a.s. als pastoor voor onze parochie heeft benoemd:

Drs. Hans Pauw

Pastoor Pauw zal de taak als pastoor op zich nemen voor 50% van zijn tijd. Daarnaast blijft hij voor 50% in zijn functie als vicaris van ons bisdom voor het vicariaat Arnhem en het taakveld catechese, Jeugd en jongeren.

Pastoor Pauw is 48 jaar en woont al twee jaar in onze parochie in een huis op de Huet (Doetinchem) van waaruit hij zijn werkzaamheden voor onze parochie en ons bisdom zal verrichten.

Parochiebestuur en pastoraal team kennen pastoor Pauw reeds enkele jaren als vicaris en hebben vertrouwen in een goede samenwerking. Graag heten we hem als nieuwe pastoor welkom in ons midden en wensen we hem veel geluk en Gods zegen toe.

Parochiebestuur en pastoraal team
van Parochie Maria Laetitia