Betaalde bedragen ‘Vrijwillige bijdrage Vreugdebode’ is weer een succes!

Betaalde bedragen ‘Vrijwillige bijdrage Vreugdebode’ is weer een succes!

Om ook in de toekomst ons parochieblad de Vreugdebode te kunnen blijven aanbieden en de hoge kosten van het parochieblad te compenseren, vroegen wij ook in 2018 aan alle parochianen en andere lezers om een vrijwillige bijdrage. Zoals ook bij het verzoek geschreven, is de Vreugdebode van groot belang om de informatie uit de lokale geloofsgemeenschappen te delen. Het gezicht van elke gemeenschap moet zichtbaar blijven. De Vreugdebode vormt ook daarom een bindende factor binnen onze grote parochie. Aan de oproep tot een vrijwillige bijdrage is breed gehoor gegeven.

Vanuit alle locaties van de parochie Maria Laetitia zijn bedragen overgemaakt op rekening NL 57 RABO 0129 0876 96 o.v.v. VB 2018. De ontvangen bedragen varieerden van enkele euro’s tot enkele honderden euro’s en resulteerden begin februari 2019 in een totaalbedrag van € 14.500,-.

Namens het parochiebestuur heel hartelijk dank!
Penningmeester parochie Maria Laetitia, Thijs Kemperman