Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Wat is de PCI?

Het vroegere R.K. Armenbestuur dat in schrijnende gevallen financiële ondersteuning verleent, heet nu  Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.). Door aanstelling vanuit het Bisdom is de P.C.I. een zelfstandig onderdeel van ”Parochie Maria Laetitia”.

Door de uitgebreide sociale wetgeving wordt er minder vaak een beroep op PCI gedaan. Toch blijkt in de praktijk dat de bestaande regelgeving niet altijd toereikend is. Je kunt ongewild buiten de maatschappelijke boot vallen. De PCI probeert hiervoor een vangnet te zijn en een perspectief te bieden.

Uitgangspunt van de PCI is: ‘helpen-waar-niemand-helpt’. Deze hulp kan een – doorgaans éénmalige – financiële ondersteuning zijn of wegwijs maken bij instanties zoals schuldhulpverlening etc. Dit kan ook zijn ondersteuning om de financiën op orde te krijgen, dat er een toekomstperspectief is.

Wie zijn wij?

De bestuursleden van PCI worden voor 4 jaar benoemd door de Aartsbisschop van Utrecht.

  • Voorzitter: Wilma Elfrink
  • Secretaris: Miguel Mendes de León
  • Penningmeester: Jos Kunze
  • Lid: Lisanne Seinhorst-Hermsen

Contactgegevens

secretaris: pci@mlparochie.nl
telefoon: 0315-329370
Bankrekeningnummer: NL54RABO0159066085

Lokale contacten

Etten

Doetinchem
Martin Liefrink
Wim Loeven 
Locatie OLV / H. Geest
T. 0314-323629
Locatie H. Martinus/
De Huet
T. 0314-341382
martinliefrink@gmail.com

wimloeven@kpnmail.nl
Gaanderen
Ria Aarntzen
Locatie H. Augustinus /
H. Martinus
T. 0315-330239
h.r.aarntzen@gmail.com
Terborg
Wilma Elfrink
Locatie H. Gregorius
T. 0315-329804
wilma.elfrink3@gmail.com
Azewijn
Riet Koster
Theo Bolder
Locatie H. Mattheus
T. 0314-652203
T. 0314-651585
pamkoster@hetnet.nl
tjcbolder@kpnplanet.nl
Dinxperlo
Corry Berendsen
Frans Vreemann
Locatie De Goede Herder
T 0315-651926
T 0315-651496
jj.berendsen@hotmail.com
f_vreemann@kpnmail.nl
Gendringen
Ans Robben
Locatie H. Martinus
T 0315-236123
fam_robben@hotmail.com
Megchelen
Vacant
Locatie H. Martinus
Silvolde
Frans Ros
Locatie H. Mauritius
T. 0315-329370
f.ros@hetnet.nl

Wat doen wij?

Het bevorderen van de diaconale betrokkenheid in onze geloofsgemeenschap. Het verlenen van financiële medewerking aan taken die thuishoren tot het terrein van de caritas. Het overleggen met de werkgroepen teneinde de betrokkenheid en activiteiten te bevorderen. Het verwerven en ontvangen van bijdragen en inkomsten en het beheren van het vermogen.

Jaarlijkse kerstpakkettenactie: informatie 2019

Welke hulp bieden wij?

Financiële hulp. Directe hulp in goederen en/of waardebonnen. Doorverwijzingen naar hulpinstanties, zoals schulphulpmaatjes.
Heeft u hulp nodig, neem dan contact op met een van de caritas werkgroepleden.


Ook het Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek kan hulp bieden.Meer informatie over SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek klik hier.
Contact: info@schuldhulpmaatje-oudeijsselstreek.nl


Platform Armoedebestrijding Doetinchem is ook een belangrijk partner inzake hulpverlening in Doetinchem.

Informatie: www.padoetinchem.nl/nl
Contact: info@padoetinchem.nl
Telefoon: 06-52225763


Parochie Maria Laetitia is lid van de Raad van Kerken Oude IJsselstreek.

De Raad van Kerken is actief op de gebieden van kerkelijke presentie in de samenleving en het diaconaat.

Vanuit christelijke inspiratie stellen wij ons ten doel:

  • De samenwerking en streven naar eenheid tussen de kerken
  • De gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving
  • De ontmoeting met mensen van een andere religie

Op de agenda staan zowel theologische als maatschappelijke vraagstukken. De raad onderhoudt relaties met vertegenwoordigers van andere religies, overheden, politieke partijen en maatschappelijke organisaties.