Pastorale columns

Pastorale columns

Achter de geraniums

“Ik zit op zestien hoog achter de geraniums en ik geniet daar dagelijks van. Er is voldoende licht op mijn balkon, er komt nooit regen, de geraniums bloeien het hele jaar door. Het licht op de bloemen verschilt ieder uur. … In de zomer van 2017 zaten we elke dag van vijf tot acht op het balkon. Mijn man las, ik deed mijn handwerk. Op een avond was het anders. Na verloop van tijd zei ik tegen mijn man: “Merk…

Je leven in één herinnering

“Ik ben een jaar of zeven, acht. Het is een zwoele zomerdag. Ik ben alleen. In een zijstraat van de straat waar wij wonen, zo’n zandweg waar geen huizen staan. En ik pluk korenbloemen. Ik hoor de krekels en het is warm. De geur van … hooi, ja, dat! En ik voel me … veilig, en op een of andere manier verbonden met iets heel groots, al kan ik dat niet benoemen. Eigenlijk is dat de enige keer in mijn…

Titus Brandsma. Een blijvende bezieling

“Het water moge troebel zijn en door de stromen van het leven vaak vertroebeld wezen, dat eerst na enige rust en bezinning de blik tot de diepte kan boren, waar wij God ontmoeten in de grond van ons bestaan, niettemin bezitten wij het vermogen tot dat zien.” (Godsbegrip 1932). Op 5 mei hebben we onze vrijheid, onze bevrijding gevierd. Op 4 mei stonden we stil bij allen die stierven voor onze vrijheid, voor onze bevrijding. Titus Brandsma was een van…

“De lente kun je niet tegenhouden.”

“De lente kun je niet tegenhouden.” “Je kunt wel alle bloemen afknippen, maar de lente kun je niet tegenhouden.” Deze zinsnede is afkomstig van  de Chileense auteur Pablo Neruda. Ik las deze bemoedigende dichtregel in een onlangs uitgegeven boekje van Kathleen Ferrier. Wie is Kathleen Ferrier? Ze woonde gedurende haar jeugd afwisselend in Suriname en Nederland. Ze studeerde Spaans en Portugees in Leiden en heeft in Chili, Brazilië en Hongkong gewoond. Ferrier was van 2002 tot 2012 lid van de…

De Schat in je akker

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. (Mattëus 13,44) Het is volop lente. Veel bomen staan al in volle bloei. De pinksterbloemen bloeien, het intense geel van het koolzaad langs de weg komt je tegemoet. Je ziet de eerste vlinders vliegen en de vogels zijn…

“Het is altijd ergens Pasen”

In de dagen na Pasen las ik in een interview in Trouw het volgende kwetsbare geloofsgetuigenis: “Ik was bang om dood te gaan. Het is een fabeltje dat religieuzen “gemakkelijker “ sterven. Ik heb er genoeg zien dood gaan. We zijn allemaal mensen. Het religieus-zijn vervangt je mens-zijn niet. Je hoopt dat het inhoud aan je mens-zijn geeft, maar het vervangt het niet. Zo’n ziekte dwingt je ontzettend om in het heden te leven. Dat is voor mij ook de…

Hoe zijt Gij aanwezig?

“Crisis vorig jaar na een periode van intense verliefdheid. Alleen achter blijven in je eigen kaalheid, een “donkere periode”, geen zicht op wat ik wil. Is mijn leven nog de moeite waard? En voor wie dan wel? Momenten van intense ervaring in mijn eenzaamheid: ik mag er zijn, mensen willen, dat ik ben zoals ik ben, zij aanvaarden mij. Groei van zelfacceptatie. Ik ben dit gaan duiden in de richting van religieuze ervaring: ja zeggen tegen het leven, hier en…

Het licht van de morgen

“De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen”. Dit zijn de eerste woorden van “Lied van de opstanding” van Huub Oosterhuis. Je kent het ongetwijfeld. Deze hoopvolle woorden spreken tot de verbeelding. De steppen in het Nabije Oosten zijn droog en dor. Er groeit nauwelijks iets. Maar na vaak korte en hevige regenbuien komt de steppe tot leven. In een korte tijd staat alles in bloeit.   “De ballingen keren, zij keren met blinkende schoven” zijn de beginwoorden…

Door het lijden

Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor het Paasfeest, staan christenen wereldwijd stil bij de kruisdood van Jezus. Voor veel mensen is Goede Vrijdag vandaag de dag een gewone vrije dag, het begin van een lang weekend. Of het is een gewone werkdag, net als in een gemiddelde week. Wat doe jij met Goede Vrijdag? Wat betekent het lijden van Jezus voor jou? Sinds de Middeleeuwen wordt het lijden van Jezus uitgebeeld in kerken, langs wegen naar de kerk of bij…

“Eén enkele menselijke familie”

“Het is mijn oprechte verlangen dat wij, in de tijd die ons gegeven is, door de erkenning van de waardigheid van elke mens bij zouden kunnen dragen aan de wedergeboorte van een universeel ideaal van broederlijkheid. Broederlijkheid tussen alle mannen en vrouwen. Ziehier een schitterend geheim dat ons laat zien hoe we kunnen dromen en van ons leven een wonderlijk avontuur kunnen maken. Niemand kan het leven aan in zijn eentje. … Laten wij dus dromen, als één enkele menselijke…

“De weg van alle zaad”

Overal zie je de paarse en gele kleuren van de krokussen die nu volop bloeien. De hommels doen zich al te goed aan de nectar van deze vrolijke aankondigers van de lente. De narcissen bloeien ook al. Er is in deze lentetijd veel te zien en te horen. De meerkoeten zijn bezig met hun nesten, het roodborstje bakent zijn territorium af met zijn gezang en overal verschijnen de eerste bladeren aan struiken en bomen. In deze tijd van het jaar…

Wat je bent, ben je door God …

Het is een tekst die tot de verbeelding spreekt. Het verhaal over de tempelreiniging. Je ziet het voor je hoe Jezus op het tempelplein de handelaren en geldwisselaars aanpakt. Jezus is echt verontwaardigd. Dat zie je niet vaak in het evangelie. “Maakt van het huis van mijn Vader geen marktplaats” (Joh.2,16b).. Meister Eckhart is een begenadigd prediker in zijn tijd. Deze mysticus uit de veertiende eeuw weet in beeldrijke taal zijn gehoor aan te spreken en dichter bij God te…

Verdwenen van de wereld?

“Even landen. Ik wil ook even een plekje zien, een plekje waarvan ik honderd procent zeker weet dat ik er gelukkig geweest ben. Vlak bij de boot. Achter de fietsverhuur, die er toen nog niet was, ligt een duinpannetje. Ik was vroeg klaar met school. Had een tussenboot (een boot waarop de bus niet aansluit), dus had een halfuurtje over. Lente. De zomer liet op die dag zien wat mogelijk was. Het was het begin van warm. Ik liep naar…

Je Binnenkamer ingaan

Je binnenkamer inga “Innerlijke stilte is altijd in jou te vinden, ook midden in de stad met lawaaiige buren”. Afgelopen week is de Veertigdagen tijd begonnen met Aswoensdag. Het askruisje is onlosmakelijke verbonden met Aswoensdag. Het herinnert je aan je broosheid, aan je kwetsbaarheid. Dit jaar was het vanwege corona anders dan anders. De as werd op je hoofd gestrooid in de vorm van een kruisteken. De woorden: “Gedenk dat ge van stof zijt en tot stof zult wederkeren”, die…

Gezaaid voor onderweg

Elke gedachte die in de ziel valt, is een zaadje dat ontkiemt en in stilte verder groeit. Pasen lijkt nog ver weg op dit moment, maar volgende week woensdag is het Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd. Deze periode van veertig dagen op weg naar het Paasfeest herinnert aan de lange tocht van het Joodse volk in de woestijn, die veertig jaar duurde. Het volk was gevlucht uit Egypte, waar het slavenwerk deed en onderdrukt werd. Onder leiding van Mozes…

Helpen opstaan

“Hij ging naar haar toe, pakte ze bij de hand en deed haar opstaan.” (Marcus 1,31a) In een krantenartikel las ik over een moeder die een berichtje had ontvangen van haar zoon. Hij woont in een studentenflat en vertelt zijn moeder dat de gordijnen in zijn omgeving steeds vaker langer dicht blijven. Veel jonge mensen komen in een isolement te recht omdat ze niet naar de universiteit of naar school kunnen. Jonge mensen missen hun sociale contacten en weten zich…

Tekenen van hoop

“Als het dag wordt vragen we ons af wanneer zien we ooit licht in deze eindeloze nacht?” Met deze worden begon de 22-jarige Amanda Gorman haar voordracht tijdens de inauguratie van de nieuwe president van Amerika Joe Biden. Wat een bijzonder moment! Ze is de jongste dichteres ooit die sprak bij een inauguratie van een Amerikaanse president, maar wat stond ze er krachtig. Met grote overtuiging droeg ze haar gedicht: “De heuvel die we beklimmen” voor dat ze zelf speciaal…

Deur die naar stilte openstaat

“Als ik daar zat, in de lege kapel, meestal op de tweede of derde rij, bad ik enkele weesgegroetjes en onzevaders. Maar vooral voelde ik mij even in een wereld die volkomen verschilde van de collegezaal of het studentenhuis. Alsof er andere normen golden. Diepere en minder dwingende. … Ik wilde in de kapel zijn. Maar er niets doen. Ook niet bidden, al deed ik dat eigenlijk wel. Ik zocht zeker geen lichte vorm van extase en streefde geenszins diepe…

Verbonden met elkaar

“Ik reisde door Brazilië, was vijf maanden zwanger. Toen ik in Iguaçu uit de bus stapte en de watervallen zag, kreeg ik tranen in mijn ogen. Ik werd overstroomd door gevoelens van blijdschap, ontzag, nietigheid en tegelijkertijd grootsheid en grote dankbaarheid dat  ik daar deel van uitmaakte. Ik voelde me samenvallen met het grote geheel: één met alles. Vanaf dat moment overkwam dit gevoel me vaker, zonder dat ik daarvoor naar de andere kant van de wereld hoefde te reizen.…

Eigenbelang?

In de jaaroverzichten heb je het nog kunnen zien en velen zullen het zich ook nog herinneren hoe enthousiast iedereen geklapt heeft voor de verpleegkundigen in de ziekenhuizen tijdens en na de eerste golf. Er werden taarten gebracht en spandoeken op gehangen; de dankbaarheid was groot. Hoe anders was het de afgelopen tijd. Op de televisie, de sociale media en in de kranten hoorde je oproepen van verpleegkundigen die ons waarschuwden voor oplopende cijfers en verhalen over hoge werkdruk en…