Pastorale columns

Pastorale columns

Moed houden

Hoe houd je de moed erin? De vraag is actueel nu de coronacrisis in een nieuwe fase is beland. Je ziet het aantal besmettingen toenemen, evenals het aantal ziekenhuisopnames. Dagelijks sterven in onze ziekenhuizen mensen aan het coronavirus. Nieuwe beperkende maatregelen zijn van kracht. Er wordt met man en macht gewerkt aan een vaccin, maar er is nog geen echt uitzicht op. Hoe houd je de moed erin? Filosoof Lammert Kamphuis vertelt over een experiment dat een antwoord aanreikt op…

Mensen, zoals jij en ik

Hoe heb je gekeken naar de beelden van het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos? Heb je de berichten in de krant gevolgd de afgelopen weken? Wat riepen de beelden bij je op? Het kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos bestaat al vijf jaar. Dit kamp was ooit bedoeld om mensen die de oversteek maakten van het Turkse vasteland naar het Griekse eiland Lesbos op te vangen. Zij konden zich in het kamp aanmelden om een asielprocedure te starten om al…

Stilte

Stilte heeft vele gezichten. Tijdens de lockdown was het ongekend stil in de grote steden. Niemand had dit nog ooit meegemaakt. Het verkeer, het lawaai, het was er niet meer. Voor het eerst hoorde je vogels. Natuurlijk, de vogels waren er anders ook, maar nu werden ze ook gehoord en gezien. Door de stilte ontdekte veel mensen hoe vogelrijk hun omgeving was en genoten ze van de verscheidenheid aan vogelgeluiden. Op de tv werden bewoners van de plaatsen rond Schiphol…

Leven in onzekerheid

Het is onzekerheid troef tijdens deze coronacrisis. Gaat het aantal besmettingen de komende weken inderdaad weer heel snel omhoog, zoals in het voorjaar? De maatregelen die genomen worden hebben een regionaal karakter. Krijgen wij er ook mee van doen? Zijn mondkapjes nu wel of niet belangrijk om besmettingen te voorkomen? Zijn de ziekenhuizen klaar voor een nieuwe grote uitbraak? Anderen ontkennen dat er sprake is van een crisis en willen dat alles weer normaal wordt. Er wordt met man en…

Ongelooflijk

“Mijn vader leerde ons om omhoog te kijken. Niets vrooms aan: we keken samen naar de sterren. We woonden toen in de Achterhoek. Daar was het ’s nachts nog zo donker dat je bij het laatste “rondje hondje” de Melkweg in al haar mysterieuze glorie kon aanschouwen. Hij wees ons de constellaties aan en noemde hun namen. Hij was zo enthousiast dat je vanzelf meekeek: neusje omhoog, nekje gespannen, mond open – en het “oooooooh” kwam er haast als vanzelf…

Geraakt

“Toen kwam de Samaritaan die op reis was, bij hem: hij zag hem en kreeg medelijden”. (lucas 10, 33). Het was een spontane actie. Een brand in een flatgebouw zorgde voor grote paniek. Twee kinderen konden niet ontsnappen. Ze proberen via het raam te ontkomen. Ze hangen aan het kozijn. Spontaan vormt een groepje jongens een vangnet met hun armen en sporen de kinderen aan zich te laten vallen. Beide kinderen worden opgevangen. Wonderwel mankeerden ze niets. Twee jongens braken…

Je keek te ver

“Als je de wereld voor jezelf kunt benoemen en kunt zeggen: daar staan margrieten, dat is fluitenkruid, dat zijn klaprozen, dan zie je zoveel meer.”, zegt Marjoleine de Vos in een interview naar aanleiding van haar boekje: “Je keek te ver. Een wandeling”. Dagelijks maakt zij een wandeling vanuit haar huis in het Noord-Groningse Zeerijp. In het boekje lopen we met haar mee door het Groningse land. Ze vertelt: “Ik zie nu wel meer aan het landschap en aan de…

Jan Mankes, een bijzonder schilder

Wie is Jan Mankes? Voor velen is Mankes een onbekende schilder. Hij werd geboren in 1889 in Meppel en stierf dertig jaar oud in Eerbeek. Hij leed aan tuberculose. Mankes liet bijna twee honderd schilderijen na. Hij leefde teruggetrokken en was een groot liefhebber van de natuur. Tijdens zijn korte leven was hij een populair kunstenaar. Hij verkocht goed en dat is de reden dat er nog regelmatig onbekend werk van hem opduikt bij particulieren. Zo werd er onlangs nog…

Levend water

Jezus antwoordde haar: “Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst, maar wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel, het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven”. (Johannes 4,14). Het lijkt een onschuldig tafereel. Jezus is onderweg, rust uit bij een bron en raakt in gesprek met een vrouw die water komt putten. Toch is het niet zo onschuldig. Joden…

Vrijheid?

“De vrijheid van de een, kan niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander”, hoorde ik de minister president zeggen tijdens een van zijn coronapersconferenties. In deze coronatijd is vrijheid een belangrijk thema. De strenge lockdown beperkte onze vrijheid enorm in. We moesten zoveel mogelijk thuis blijven en thuis werken, de cafés en restaurants gingen dicht en je kon niet meer op bezoek bij je ouders in het verpleegtehuis. In korte tijd gaven we heel veel vrijheid op.…

Thuis komen

“Toen Jezus bij de plaats kwam, keek Hij omhoog en zei tot hem: “Zacheüs, klim vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn.” (Lucas 19,5) Waarom wilde Zacheüs Jezus zien? Was hij nieuwsgierig naar die man uit Nazaret, waarover zoveel verteld werd? Was hij ontevreden met zijn huidige situatie? Voelde hij zich schuldig omdat hij zich als tollenaar verrijkte ten koste van anderen.  Vragen, waarop het verhaal geen antwoord geeft. Maar Zacheüs komt in beweging.…

Lopen loutert

Een tijdje geleden las ik Het Zoutpad, een indrukwekkend boek. Het Zoutpad vertelt het verhaal van de schrijfster Raynor Winn en haar man Moth. Ze leefden al zo’n dertig samen toen het noodlot toesloeg. Hun oude boerderij in Wales, een goedlopende Bed & Breakfast, raken zij kwijt door een speculatieschandaal. Tegelijkertijd wordt bij Moth een ernstige ziekte vastgesteld, waar geen behandeling meer voor mogelijk is. Ze hebben niets meer over en nog maar weinig tijd. In deze uitzichtloze situatie nemen…

Zien, soms even

 “Er zijn momenten waarop mijn tuin me versteld doet staan”, schrijft Sue Stuart-Smith in haar boek: “Tuinieren voor de geest”. Ze vertelt over een drukke morgen: “Ik stapte het huis uit, en liep naar de vrieskast in de schuur, en zo kwam ik langs het bed met riddersporen naast het tuinpad. Toen ik de laatste plant had bereikt, viel mijn oog op een van de iriserende blauwe bloemen aan de hoogste stengel – alle stengels hadden bloemen in allerlei verschillende…

Zin in het alledaagse

Nieuwe ervaringen opdoen in coronatijd “Mijn vrouw en ik zaten gisteren in de tuin, zoals we dat normaal gesproken niet zo vaak doen. We zijn aan huis gekluisterd, we genieten van de zon en we kijken om ons heen. Daar zien we bijna op hetzelfde moment dat onze heg de oude bladeren afwerpt en binnen een en dezelfde dag het nieuwe groene leven laat zien. Elk jaar zeggen we tegen elkaar: we hebben de metamorfose weer gemist. Nu zagen we…

Tafel van Een

Wij-zij “We zijn toch allemaal asielzoekers.”, dacht Babah Tarawally toen hij zag hoe er in het detentiecentrum op Schiphol allerlei groepjes ontstonden rond landen van herkomst en geloof. Wie is Babah Tarawally? Onlangs zag ik een interview met hem op de tv. Hij is filosoof en columnist. Het tv programma ging over wij-zij-denken en hoe je dat doorbreekt. In 1995 was Tarawally gevlucht uit zijn land Sierra Leone, waar een uitzichtloze burgeroorlog woedde. Toen hij met het vliegtuig op Schiphol…

Een bijzonder geschenk

De musea zijn weer open. Voor velen een verademing. Veel mensen zoeken troost en verlichting in de schoonheid van de kunst. Beelden, schilderijen, en andere kunstuitingen openen nieuwe vergezichten. Ze brengen je in een andere wereld; spreken je verbeelding aan, geven nieuwe ruimte in deze coronatijd. Onlangs schonk een Nederlandse kunsthandelaar een bijzonder schilderij aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Het schilderij met de titel: Engelen dragen het lichaam van Christus, is eind zestiende eeuw geschilderd door Bartholomeus Spranger, een Zuid-Nederlandse…

Teksten, die meegaan

Heeft u een verhaal uit de bijbel dat u bijzonder aanspreekt? Is er een tekst uit de Schrift waar u iets mee heeft? Het gebeurt natuurlijk niet iedere week, maar soms komt een tekst echt binnen. Als dit gebeurt, gaat zo’n tekst verder met je mee op je weg door het leven. In uiteen lopende situatie komt de tekst dan boven, word je er aan herinnert, geeft hij richting, troost of inspiratie. Aan de leden van de oecumenische bijbelgroep, die…

Het wonder van de kleine goedheid

De afgelopen maanden zijn veel mensen aan corona gestorven. Vaak in eenzaamheid zonder dierbaren om hen heen. Soms stierven mensen van de ene op de andere dag nadat ze opgenomen waren in het ziekenhuis. We hebben de verhalen gehoord van verpleegkundigen op de intensive cares en verzorgenden in de verpleeghuizen over hoe zij in deze uitzonderlijke omstandigheden de stervenden zo nabij mogelijk zijn geweest. Rouwen zonder persoonlijk afscheid laat littekens na die pijn blijven doen, ook na de huidige crisis.…

Een vraag?

Hoe heeft u naar de protesten tegen discriminatie en racisme gekeken in de afgelopen weken? De gewelddadige dood van George Floyd heeft veel teweeg gebracht wereldwijd. We hebben allemaal het verschrikkelijke filmpje gezien van het optreden van een witte agent tegen een zwarte man. Er ontstond in korte tijd een enorme protestbeweging in Amerika tegen politiegeweld en racisme. In veel Amerikaanse steden gingen mensen de straat op om ondanks de corona-crisis uitdrukking te geven aan hun woede en frustratie. Ook…

Door mijn schuld ……

In het kader van het Jaar van de Eucharistie (2019-2020) dat in ons bisdom wordt gehouden staan we deze jaargang van ons parochieblad stil bij enkele belangrijke onderdelen van de eucharistische liturgie en de betekenis daarvan, ook voor ons leven van iedere dag. In deze editie gaat het over vergeving en nieuw begin. De Eucharistieviering begint met zware woorden. We bidden dan de schuldbelijdenis of boete-act en spreken uit voor God en voor elkaar dat we ‘gezondigd hebben in woord…
  • 1
  • 2