Pastorale columns van november 2020

Pastorale columns van november 2020

Opgelet!

“Wees waakzaam, want je weet niet wanneer het moment komt. … Wees waakzaam want je weet niet wanneer de heer des huizes komt.  (Marcus 13, 33.35). Het wordt alsmaar donkerder buiten. De herfstachtige dagen met regen en wind houden je binnen. Je zoekt de warmte van je eigen huis op. De coronamaatregelen versterken dit. Het thuiswerken, het mijden van plekken waar veel mensen bij elkaar komen, de anderhalve meter afstand, doen je naar binnen keren. Tegelijkertijd klinkt de oproep: Wees…

Ik had honger…

“Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven. … Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien? … Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan”. (Matteüs 25,35.37.40). De coronacrisis brengt veel mensen in de problemen. Je verliest je baan; je klanten komen niet meer. Je had een goedlopend bedrijf en dat valt om. Je kunt je rekeningen niet meer betalen. Je schulden stapelen zich op.…

Leven! zonder oplossing

Ken je het verhaal van Job? Job is de hoofdpersoon in het gelijknamige boek, dat je vindt in de Bijbel en wel in het gedeelte, dat we het Oude Testament noemen. Job verliest in dit boek bijna alles wat hij heeft: zijn kinderen, zijn bezit en zijn gezondheid. Hoe ga je hiermee om? Wat betekent dit voor Jobs geloof? En hoe gaan anderen er mee om? Zeven dagen en zeven nachten zitten zijn vrienden bij hem op de grond zonder…

Bidden verlicht

“Paulus schrijft in de brief aan de Efeziërs: “Alles echter wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot helderheid. En alles wat verhelderd wordt, is zelf “licht” geworden.” (Ef. 5,13-14) Dat is voor mij een mooi beeld. Alles wat ik in gebed bij God neerleg, wordt door Gods licht doordrongen en zelf tot licht. Dan zal van mij een heldere uitstraling uitgaan”. Deze woorden vind je in de bijdrage van Anselm Grün, een bekende Benedictijner monnik, onder…