40 dagentijd – inniger leven met God

40 dagentijd – inniger leven met God

Aswoensdag begin van 40 dagen onderweg zijn.
Een tijd van voorbereiden op Pasen.
Nieuw leven, nieuwe toekomst, nieuw licht.
Een tijd van vernieuwing van je geloof?
40 dagen zoeken naar wat het leven geboden heeft
en wat het zou kunnen bieden.
Bezinnen op wie je bent, en wie je zou willen worden.
Je geloof, je vragen laten bezinken.
Putten uit je eigen bron,
weten hoe het bij jezelf begon.
Er mag klinken wat je leven zwaar maakt
maar spreek ook vrijuit over hoop en vertrouwen.
Zoeken naar grip en begrip,
naar bevestiging en bemoediging.
Een moment van stilte inbouwen in je dag.
Lezen uit de Schrift op het ritme van de Kerk.
Je eigen leven ernaast leggen.
Overweging wat je raakt
wat je doet vastzetten of juist in beweging zet.
Wat je brengt bij de ander of bij dé Ander:
God, die oorsprong, doel en zin
ook van jouw leven is.
Ontdekken hoe Hij met je is
van de ochtend tot de avond
en waakt in de nacht.
Ontdek wie jij bent met al je talenten.
Met oog en hart voor de kwetsbare mens.
Wees er zoals God er zal zijn.
Hij laat zich zien en kennen
in Jezus zijn Zoon.
Het kind van de kribbe
gaat 40 dagen de woestijn door
houdt afstand van allerlei verleidingen van de wereld.
Om vrij en open te worden
Voor een inniger leven met God.
Met kracht en geloof gaat Hij Jeruzalem tegemoet
om daar met zijn leerlingen Pesach te vieren.
Bevrijding, door dood en verrijzenis.
Nieuw leven en nieuwe toekomst
voor u, voor jou en mij.
Geloven vraagt om samen op weg te gaan
en te verlangen naar die nieuwe toekomst
naar God.

Cor Peters, diaken