Een nieuw jaar 2019

Een nieuw jaar 2019

U leest op dit moment het eerste nummer van de Vreugdebode in het nieuwe jaar. Als ik deze column schrijf, is het nieuwe jaar net begonnen. Het begin van het nieuwe jaar is voor velen een moment om bij stil te staan. Je kijkt vooruit en vraagt je af: Wat zal het nieuwe jaar brengen? De een begint met goede voornemens, de ander laat het nieuwe jaar onbevangen op zich af komen.
Op dit moment is het alweer begin februari. Zijn uw goede voornemens nog actueel of bent u ze al vergeten? Hebt u nog verwachtingen voor het komend jaar of is alles alweer als vanouds?

Hoe zal de toekomst eruit zien voor onze parochie? Aan het begin van het nieuwe jaar komt deze vraag als vanzelf bij me op. Deze vraag werd nog versterkt door wat ik zoal las de afgelopen weken:

Eind vorig jaar zag ik het boek: ‘Toekomst zien in de kerk’ van Leo Fijen en Anselm Grün. Leo Fijen is bekend van de televisie en hij schrijft regelmatig over geloof en leven. Anselm Grün is een Benedictijn van het klooster Münsterschwarzach, die veel geschreven heeft over religieuze thema’s. Het boek is een bundeling van brieven die beiden elkaar geschreven hebben over hun droom van toekomst zien in de kerk. Ik heb dit inspirerende boek met veel aandacht gelezen.
Beide auteurs hebben oog voor nieuwe vormen van religieus leven en eigentijdse spirituele ontwikkelingen. Daarnaast zien ze vooral kansen voor de plaatselijke geloofsgemeenschap. Aan de hand van voorbeelden laten ze zien dat er goede mogelijkheden zijn voor lokale geloofsgemeenschappen om een eigen geloofsleven ter plekke te ontwikkelen. Een bemoedigend en zeer toegankelijk geschreven boek.

Op hetzelfde moment dat ik het boek ‘Toekomst zien in de kerk’ las, verscheen in het dagblad Trouw een artikel over het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de ontkerkelijking in Nederland. De hoofdlijn is dat Nederland in rap tempo ontkerkelijkt. Dagelijks verliezen de Nederlandse kerken 267 leden – meestal door overlijden, maar ook doordat mensen zich actief uitschrijven.
Ook in onze parochie zien we een sterke daling van de deelname aan de sacramenten. Een paar voorbeelden: in 2013 waren er zo’n 100 dopen in onze parochie en het afgelopen jaar was het aantal gezakt naar minder dan 40. Dit jaar hadden we voor het eerst maar één vormselviering voor de hele parochie.

Toekomst zien in de kerk

Hoe zal de toekomst van onze parochie eruit gaan zien? We weten het niet, maar het belangrijkste, lijkt mij, is of we toekomst zien. Toekomst zien in de kerk is je laten bemoedigen door inspirerende voorbeelden, zoals die naar voren komen in het boek van Leo Fijen en Anselm Grün. Toekomst zien in de kerk is de harde feiten onder ogen zien, zoals aangegeven door het Sociaal Cultureel Planbureau, maar de hoop niet verliezen. Toekomst zien in de kerk is bijdragen aan de Actie Kerkbalans. Immers, zonder een gezonde financiële situatie kun je weinig beginnen. Toekomst zien in de kerk is je actief inzetten voor onze kerk, als vrijwilliger, als koorlid, als bestuurder. Toekomst zien in de kerk is groeien in je eigen geloof en God ontdekken als bron van je eigen leven. Toekomst zien in de kerk is ten diepste vertrouwen op Gods Geest, die ons bewoont en bezielt.

Berrie Daalhuizen, pastoraal werker