Gezaaid voor onderweg

Gezaaid voor onderweg

Elke gedachte die in de ziel valt, is een zaadje dat ontkiemt en in stilte verder groeit.

Pasen lijkt nog ver weg op dit moment, maar volgende week woensdag is het Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd. Deze periode van veertig dagen op weg naar het Paasfeest herinnert aan de lange tocht van het Joodse volk in de woestijn, die veertig jaar duurde.

Het volk was gevlucht uit Egypte, waar het slavenwerk deed en onderdrukt werd. Onder leiding van Mozes kwamen ze in de woestijn terecht. Een tijd van afzien, onzekerheid, van niet-weten. Er werd terugverlangd naar de vleespotten van Egypte, het volk kwam in opstand tegen Mozes en God. Er werd gemord. Soms was er perspectief, maar veelal niet.

Begin van het jaar is begonnen met vaccineren, een goed vooruitzicht. De meer besmettelijke Britse variant van het virus, de avondklok, de vertraging bij de levering van de vaccins temperen de optimistische vooruitzichten. Perspectief raakt uit zicht.

Het boekje: “Zaadjes op weg naar Pasen 2021” begeleidt je op weg naar Pasen. Bas Rentmeester en Huub Schumacher zijn voor je uit gelopen en hebben onderweg alvast verschillende zaadjes voor je gezaaid. Het zijn kleine wegwijzers die iets tonen van dat grote geheim van dood en verrijzenis, de kern van het leven, dat Pasen heet. Het is een weg met perspectief.

Onderweg in de Veertigdagentijd reikt het meditatieboekje: “Zaadjes op weg naar Pasen 2021” korte meditatieve gedachten aan, die ondersteund worden met symbolisch beeldmateriaal. De schriftteksten van alle woensdagen en zondagen van de Veertigdagentijd vormen het uitgangspunt voor de meditaties; eveneens die van de dagen in de Goede Week en van Pasen. De auteurs reiken liedteksten, gebeden, verhalen en beeldmateriaal aan, die je voorbereiden op het Paasfeest, de dag, waarop we herdenken dat Jezus verrezen is.

Een toegankelijk boekje met perspectief voor de Veertigdagentijd op weg naar Pasen. Dat het zaad voor onderweg bij je in goede aarde mag vallen.

Bas Rentmeester en Huub Schumacher. Zaadjes op weg naar Pasen 2021. Uitgeverij Abdij van Berne.

Berrie Daalhuizen