Ik had honger…

Ik had honger…

“Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven. … Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien? … Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan”. (Matteüs 25,35.37.40).

De coronacrisis brengt veel mensen in de problemen. Je verliest je baan; je klanten komen niet meer. Je had een goedlopend bedrijf en dat valt om. Je kunt je rekeningen niet meer betalen. Je schulden stapelen zich op. Er moet wel gegeten worden. Je kinderen kun je niet zonder eten naar school sturen. Op deze wijze zijn veel mensen bij de voedselbank terecht gekomen. Het aantal aanvragen bij de voedselbank stijgt nog steeds en men kan de vraag soms nauwelijks aan.

De bovenstaande tekst komt uit het evangelie van Matteüs en wordt traditioneel gelezen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dat is dit weekend. De hongerigen te eten geven, is een van de zogenaamde “zeven werken van barmhartigheid”. De andere zes werken zijn: de naakten kleden, de dorstigen te drinken geven, de zieken en de gevangenen bezoeken, de vreemdelingen opnemen en de doden begraven.

Er zijn veel schilderingen gemaakt van deze werken van barmhartigheid. De afbeelding bij deze column is van de Meester van Alkmaar (rond 1500). Wie zien een vrouw brood uitdelen. De kijker naar het schilderij ziet onder de mensen ook Christus. De vrouw ziet hem niet. Daarmee wil de schilder tot uitdrukking brengen dat het gaat om handelen zonder bijbedoeling. Veel mensen in buurten en wijken hebben de afgelopen maanden ongevraagd en ongezien buurtbewoners geholpen door voor hen te koken of  hen te voorzien van andere levensmiddelen.

De woorden van het evangelie zijn een uitnodiging om oog te hebben voor de nood van de ander dichtbij en veraf en zomaar goed te zijn. De tekst daagt uit tot initiatieven die hulp bieden aan hen die gebrek hebben en hen zonder meer bij te staan.

De kerstpakkettenactie 2020 in onze parochie is zo’n initiatief (zie de Vreugdebode van oktober/november, nummer 6, pag.13).

Of klik hieronder op het blokje download en kom direct op het artikel.

Berrie Daalhuizen