Moed houden

Moed houden

Hoe houd je de moed erin? De vraag is actueel nu de coronacrisis in een nieuwe fase is beland. Je ziet het aantal besmettingen toenemen, evenals het aantal ziekenhuisopnames. Dagelijks sterven in onze ziekenhuizen mensen aan het coronavirus. Nieuwe beperkende maatregelen zijn van kracht. Er wordt met man en macht gewerkt aan een vaccin, maar er is nog geen echt uitzicht op.

Hoe houd je de moed erin? Filosoof Lammert Kamphuis vertelt over een experiment dat een antwoord aanreikt op deze belangrijke vraag. Hij vertelt: “Psychologen zetten eens drie groepen mensen onder aan een berghelling. De mensen uit de eerste groep stonden er in hun eentje, de mensen uit de tweede groep mochten een vriend meenemen, en aan de derde groep werd gevraagd om aan vrienden te denken. De groepen kregen de vraag: hoe steil denk je dat de helling is? De eerste groep, die er alleen voor stond, schatte de berg het steilste in”.

Dit experiment laat je zien volgens Kamphuis dat het leven minder zwaar lijkt wanneer je mensen om je heen hebt die je steunen.

Bij mij komt nu een verhaal uit het evangelie van Marcus (2,1-12 naar boven. Het vertelt over een lamme die niet in staat is om bij Jezus te komen. Hij wordt gebracht; vier vrienden dragen hem naar het huis waar Jezus is. Een grote menigte rond het huis ontneemt hen de mogelijkheid om hem dicht bij Jezus te brengen. Vervolgens leggen ze het dak bloot, boven de plaats waar Jezus zich bevindt, maken er een opening in en laten het bed, waarop de lamme uitgestrekt ligt, zakken”.

De vrienden dragen de lamme en helpen hem om bij Jezus te komen. Zonder de steun van zijn vrienden zou de lamme er niet gekomen zijn en zou hem de moed in de schoenen gezakt zijn om het maar te proberen. De ene keer ben je de lamme, die niet vooruit komt, moedeloos en ondersteund moet worden. De andere keer ben je een vriend, die steun kan geven en de ander mag dragen. We hebben elkaar nodig. We hebben de steun van elkaar hard nodig om moed te houden en verder te gaan nu de coronacrisis voortduurt en in hevigheid toeneemt.

Berrie Daalhuizen