Thuis komen

Thuis komen

“Toen Jezus bij de plaats kwam, keek Hij omhoog en zei tot hem: “Zacheüs, klim vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn.” (Lucas 19,5)

Waarom wilde Zacheüs Jezus zien? Was hij nieuwsgierig naar die man uit Nazaret, waarover zoveel verteld werd? Was hij ontevreden met zijn huidige situatie? Voelde hij zich schuldig omdat hij zich als tollenaar verrijkte ten koste van anderen.  Vragen, waarop het verhaal geen antwoord geeft. Maar Zacheüs komt in beweging. Hij gaat op zoek. Vaak weet je niet precies wat je beweegt. Het kan gaan om een gevoel van ontevredenheid, van onbehagen met de situatie waarin je je bevindt. Een onbestemd gevoel beweegt je, zet je aan tot een nieuwe stap.

Zacheüs loopt voor de menigte uit, hij is klein, zijn beperking houdt hem niet tegen. Hij klimt  in een boom om Jezus te zien. Dat is wat hij kan doen in zijn situatie in een boom klimmen, zodat hij kan zien wie Jezus is. Jezus ziet hem. Zacheüs wil Jezus zien, hij ziet hem inderdaad, maar net zo belangrijk is dat hij wordt gezien door Jezus. Het zoeken van Zacheüs wordt beantwoord door Jezus. Hij wordt gezien. Word jij in je zoeken, je verlangen gezien? In wat je ten diepste beweegt?

Jezus nodigt Zacheüs uit zijn “huis” voor hem te openen. Zacheüs opent zich voor Jezus en ontvangt hem vol vreugde. Hij laat Jezus binnen in zijn leven. Zacheüs geeft gehoor aan zijn zoeken; het wordt beantwoord door Jezus. Jezus ziet het en Zacheüs ontvangt hem. Hij opent zijn “huis”, zijn hart voor wat hem ten diepste beweegt, voor Jezus, voor God. Hij wordt een ander mens: hij geeft de helft van zijn bezit aan de armen. Vanaf nu deelt hij zijn leven met anderen; dit is zijn redding: “Vandaag is aan dit huis redding geworden”.

Zoals Zacheüs zoekt, zo zoekt ook Jezus om “het verlorene te redden”. Hun beider zoeken wordt beantwoordt. Jezus brengt Zacheüs “thuis”. Zacheüs komt thuis bij zichzelf; gezien door Jezus, deelt hij zijn leven, zijn hebben en houden, vanaf nu met anderen.

Wat beweegt jou ten diepste, geef je gehoor aan je zoeken, aan je verlangen?  Ontvang je het vol vreugde. Dan gebeurt er “redding” vandaag. Dat is thuis komen!

Berrie Daalhuizen

Vorige
Lopen loutert
Volgende
Vrijheid?