Titus Brandsma. Een blijvende bezieling

Titus Brandsma. Een blijvende bezieling

“Het water moge troebel zijn en door de stromen van het leven vaak vertroebeld wezen, dat eerst na enige rust en bezinning de blik tot de diepte kan boren, waar wij God ontmoeten in de grond van ons bestaan, niettemin bezitten wij het vermogen tot dat zien.” (Godsbegrip 1932).

Op 5 mei hebben we onze vrijheid, onze bevrijding gevierd. Op 4 mei stonden we stil bij allen die stierven voor onze vrijheid, voor onze bevrijding. Titus Brandsma was een van hen. Wie is Titus Brandsma? Titus Brandsma werd in 1881 geboren op een Friese boerderij bij Bolsward. Hij trad in bij de Karmelieten in Boxmeer en werd in 1909 tot priester gewijd. Vanaf 1923 was hij hoogleraar  aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij zich vooral richtte op mystiek. Naast zijn hoogleraarschap was hij journalist en schreef over cultuur en onderwijs.

Hij zag al vroeg de gevaren van het nationaal-socialisme van Hitler Duitsland, kwam op voor de joden en zocht vrede en gerechtigheid. Onder de Duitse bezetting zette hij zich in voor de vrijheid van drukpers. Toen hij de katholieke dagbladen, waarvan hij geestelijk adviseur was, opdracht gaf geen propaganda voor de NSB te maken, werd hij gearresteerd. Uiteindelijk kwam hij in kamp Dachau om het leven in 1942. Titus Brandsma werd wegens zijn martelaarschap in 1985 zaligverklaard door Paus Johannes Paulus II.

In de bundel: Titus Brandsma. Een blijvende bezieling, wordt de lezer uitgenodigd om zich met Titus Brandsma te bezinnen op de actuele thema’s in onze tijd, als milieu, gemeenschap, vrede, God zoeken, liefde en overgave. Je komt Titus in deze bundel in levende lijve tegen, je hoort als het ware zijn stem: de wereld met Gods ogen zien, anderen gelukkig maken, mystiek metterdaad, niet wegkijken van het lijden, vredelievend zijn, kijken met de ogen van de liefde, God zien.

Het boekje is samengesteld door de stichting Vrienden van Titus Brandsma en nodigt je uit tot bezinning in het rumoer van deze tijd, zodat je je “blik tot de diepte kan boren”.

Titus Brandsma. Een blijvende bezieling. Stichting Vrienden van Titus Brandsma (www.titusbrandsmavrienden.nl)

Zie ook de korte documentaire (9 minuten) over het leven van Titus Brandsma, gemaakt door het Vlaamse Kerknet:  https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/de-moed-om-naar-het-licht-te-verlangen-titus-brandsma-1881-1942

Berrie Daalhuizen