Veranderende situaties. Hoe sta je erin?

Veranderende situaties. Hoe sta je erin?

“Maria zei: “Zie, de dienstmaagd des Heren: mij geschiede naar uw woord.” (Lucas 1,38)

In ene zit Nederland weer op slot. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames wees er al op, maar toch. Hoe ga je nu Kerst en Oud en Nieuw vieren? De kinderen krijgen weer online les en zijn langer thuis, beperkt bezoek, geen uitjes en thuiswerken is de norm. Hoe ga je er mee om? Ook de afgelopen maanden viel het niet mee om vooruit te kijken. Telkens veranderde de situatie en kwamen er nieuwe of andere maatregelen. Hoe ga je om met deze veranderende situaties?

In het bekende verhaal van de aankondiging van de geboorte van Jezus, dat we dit weekend horen in de liturgie,  wordt Maria min of meer overvallen door een engel. Zij wordt onverwachts aangesproken door een boodschapper van God. Aanvankelijk is voor Maria de situatie verwarrend en angstig. Wat moet ze doen? Maria antwoordt uiteindelijk: “Zie, de dienstmaagd des Heren: mij geschiede naar uw woord.” (Lucas 1,38).

“Als jonge monnik hoorde ik mijn novicemeester ooit zeggen – waarschijnlijk als antwoord op mijn al of niet gerechtvaardigde kritiek op een concrete situatie: “Gods wil drukt zich uit in de realiteit.” Dat was voor mij heel bevrijdend. Een gevleugeld woord. Hij bedoelde niet dat God die realiteit als dusdanig wil. In sommige gevallen wel. Maar in andere beslist niet, integendeel. Maar God blijft steeds aanwezig en heeft een positieve boodschap. Hij spreekt in die toestand, hoe negatief die op zich ook is. Wat er aan het gebeuren is, is misschien gewoon het resultaat van menselijke onhandigheid. Of zelfs van kwade wil. Of een catastrofale gril van de natuur. Maar God is daar. Steeds. En Hij schept nieuwe mogelijkheden.”

Dit is een citaat van Lode Van Hecke, bisschop van het Belgische Gent en trappistenmonnik, en ik las het in het boekje: Kerk in tijden van corona (pag. 132-33).

De woorden van Lode Van Hecke en de reactie van Maria bemoedigen mij om dat wat op mijn weg komt in deze tijd als ge-geven aan te nemen en er naar vermogen mee om te gaan. Hoe is dat voor jou?

Kerk in tijden van corona. Diagnose-Dilemma-Duurzame toekomst. Adveniat. Baarn 2020.

Berrie Daalhuizen