Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Onze parochienaam betekent “Maria vreugde” en die naam zegt iets over wie wij als parochie willen zijn. Met “Maria” willen wij ons geloof in Jezus’ Blijde Boodschap in vreugde ervaren en uitdragen. Onze naam verbindt ons ook met ons verleden.

In 2010 zijn 8 zelfstandige parochies opgegaan in de HH. Maria en Laurentiusparochie en 11 parochies in De Verrijzenis Parochie. Uit deze 2 parochies is in 2017 de Maria Laetitiaparochie ontstaan. Maria was dus één van de patronen van de parochies waaruit we ontstaan zijn. Vreugde verwijst onder andere ook naar de vreugde die Maria ervaren moet hebben toen zij tot het geloof kwam dat de heer verrezen was.

Als Maria Laetitia parochie willen we het katholieke geloof in ons deel van de Achterhoek doorgeven aan volgende generaties, zodat ook zij kunnen delen in de vreugde van het geloof van hun voorvaderen. Op deze website vindt u informatie over ons pastorale programma, zoals de een overzicht van vieringen, de bediening van sacramenten en de bestuurlijke organisatie om het pastoraat mogelijk te maken.

Parochiebestuur