Dankbaarheidskruis Megchelen

Dankbaarheidskruis Megchelen

Dankbaarheidskruis aan de nieuweweg in Megchelen

Een tastbaar symbool van dankbaarheid….

We zagen er naar uit –
naar die tweede zondag in september –
de oecumenische openluchtdienst bij het Dankbaarheidskruis in Megchelen.
Helaas zijn we dit jaar genoodzaakt om deze dienst niet door te laten gaan vanwege de coronamaatregelen.
En dat is een grote teleurstelling. Voor de organisatie, voor allen die bij deze dienst betrokken zijn en niet in het minst voor de kerkgemeenschappen van Megchelen en Gendringen.
Maar des te meer zien wij uit naar volgend jaar. Dan hopen we op een extra feestelijke viering, want dan gedenken we dat precies tien jaar geleden het Dankbaarheidskruis in Megchelen werd geplaatst en de eerste dienst werd gehouden.

Het is een bijna verborgen rijkdom dat er in onze omgeving bijzondere plekken als het Dankbaarheidskruis te vinden zijn. De kapel in Vethuizen bijvoorbeeld, of de hagelkruizen in Wehl en Kilder.
Heilige plaatsen zijn het, waar, soms eeuwenlang, mensen naar toe trekken om er te bidden, tot rust te komen en verstild te raken. Een kostbaar nood in de hectiek van onze huidige samenleving.
In Wehl bestond lang de traditie om op Hemelvaartsdag in processie naar het Hagelkruis te trekken om daar te bidden om een goede oogst en de gewassen én de bevolking te behoeden tegen noodweer.
In Vethuizen komen gelovigen jaarlijks samen om er te vieren rond de beeltenis van Maria.

Op deze plekken hebben generaties gebeden. Voor een goede oogst, bij ziekte, verdriet, zorgen – groot of klein, om vrede, om een goede toekomst en om geloof.
Zo’n plek, ergens in de prachtige natuur, nodigt daartoe ook uit. Je stapt even af, je staat even stil en je word je bewust dat er meer is tussen hemel en aarde. En je krijgt ruimte om je zorgen, je noden, je gedachten en je gebeden de vrije loop te laten.

Maar er is ook reden genoeg om dankbaar te zijn. Dankbaar voor de geboorte van je kind of je kleinkind, dankbaar voor het dagelijks brood, voor vriendschap, verbondenheid. Dankbaar omdat je mag leven in vrijheid en je keuzes mag maken.
Dankbaar dat je tot hiertoe als mens bewaard bent gebleven.

Het Dankbaarheidskruis in Megchelen wil een tastbaar symbool zijn van dankbaarheid.
Naast alle noden en zorgen zegt dit kruis ons dat er veel is in ons leven om dankbaar voor te zijn.
We bidden onze goede God om Zijn aanwezigheid, Zijn troost en Zijn ontferming, want we beseffen dat ons leven te klein is zonder Zijn aanwezigheid. Maar we mogen Hem ook danken voor Zijn liefde en trouw, Zijn troost en bemoediging.
Het Dankbaarheidskruis in Megchelen moge ons daartoe uitnodigen.

Wat een feest zal het zijn. Die tweede zondag in september in 2021.
We kijken er naar uit!

Em. pastor Hetty Bresser
Ds. Theo Menting