De Vredehof, Emmastraat

De Vredehof, Emmastraat

In 2021 zijn van de ruim 700 graven op begraafplaats De Vredehof aan de Emmastraat, waarvan de nabestaanden van de daar begraven personen niet bekend zijn bij ons, 110 graven uit vak D geruimd.

Ruim 1 jaar geleden hebben we 130 graven uit vak E voorzien van een bord met een sticker. Middels het publicatiebord op de begraafplaats is daar melding van gemaakt. Via die sticker hopen we in contact te komen met nabestaanden. Dat is belangrijk in verband met  verlenging van de grafrechten, betaling van kosten voor het onderhoud van de begraafplaats en eventuele ruiming van het graf. Van 125 graven hebben we geen reactie ontvangen. Die graven zullen, in een tijdsbestek van enkele weken, in de zomermaanden worden geruimd.

Wilt u meer informatie, bent u nabestaande of kent u een nabestaande, dan kunt u bellen met de centrale administratie van onze parochie? Telefoon: 0315 – 34 20 44; bellen kan op woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 11.30 uur.

Namens de Locatieraad, Hans Diks