De Vredehof, Emmastraat – Herhaalde oproep aan nabestaanden

De Vredehof, Emmastraat – Herhaalde oproep aan nabestaanden

In Vreugdebode nr. 2 van dit jaar hebben we aan de nabestaanden van ongeveer 700 op De Vredehof begraven personen de dringende oproep gedaan zich te melden. Het betreft overledenen van wie ons geen enkele nabestaande bekend is. Wij willen met deze nabestaanden in contact komen om met hen te kunnen overleggen over vragen als gewenste verlenging van grafrechten, kosten van onderhoud, eventuele ruiming van het graf. Op de graven waar het om gaat, is een sticker bevestigd. Op het informatiebord bij de ingang van De Vredehof kunt u zien welke dat zijn. Het belang van deze herhaalde oproep zit in het feit dat we tot ruiming van de graven overgaan, wanneer er geen contact met nabestaanden tot stand komt.

We zijn in 2020 begonnen met het plakken van de stickers op graven in vak D, ruim honderd. We beginnen in september met de ruiming van graven waarover geen contact met nabestaanden ontstaat. Bent u nabestaande of kent u een nabestaande, wilt u dan bellen met de centrale administratie van onze parochie? Telefoon: 0315 – 34 20 44; bellen kan op woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 11.30 uur.

U begrijpt waarom we vragen zo snel mogelijk te reageren. Een enkele nabestaande heeft zich intussen gemeld; u begrijpt waarom we onze oproep herhalen.

Namens de Locatieraad & Pastoraatsgroep, Hans Diks