De weg naar Kerst, oecumenische viering in de Wingerd 9-12-2023

De weg naar Kerst, oecumenische viering in de Wingerd 9-12-2023

De weg naar Kerst

Op zaterdag 9 december a.s. om 18:30 uur is er weer een oecumenische viering in de Wingerd in Doetinchem. Het is Adventstijd en het thema van de viering is: ‘De weg naar Kerst’. Pianist van dienst is Harrie Vromen en na afloop is er koffie en thee. De werkgroep nodigt iedereen uit om mee te vieren.

Remko Slot

Advent moet een tijd worden
die onrustig maakt:
het durven zien van zoveel uitsluiting.
Het moet een oproep worden
om grondig iets te veranderen bij onszelf,
bij onze eigen groep en in de grote samenleving.

Advent moet een tijd worden
om te leren
ongeziene mensen zien.
Je laten raken door het zwijgen
dat over hun bestaan hangt
en het je aantrekken.

Kerstmis moet een begin worden
van een nieuwe manier van leven,
waarbij “ Ik zal er zijn voor u”
in mensen zichtbaar wordt.
Een nieuw begin van een lange weg
van ommekeer en solidariteit,
van gerechtigheid,
van hoop en vertrouwen,
van er zijn voor anderen.
Zo wordt God mens!