Decreet onttrekking aan de Eredienst HH. Martelaren van Gorcum Varsselder

Decreet onttrekking aan de Eredienst HH. Martelaren van Gorcum Varsselder

De aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, heeft op 7 september 2017 een decreet afgegeven tot onttrekking aan de goddelijke eredienst van de HH. Martelaren van Gorcumkerk te Varsselder-Veldhunten. Het besluit is dat het HH. Martelaren van Gorcum kerkgebouw, gelegen aan de Hoofdstraat 31 te Varsselder, met ingang van 3 oktober 2017 aan de goddelijke eredienst wordt onttrokken.

Binnen een termijn van 10 nuttige dagen na betekening van dit decreet kan overeenkomstig canon 1734 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan de aartsbisschop van Utrecht een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden. De volledige tekst van dit decreet leest u hier.