DRIEKONINGEN VIERING

DRIEKONINGEN VIERING

NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP H. MAURITIUS

UITNODIGING VOOR HET FYSIEK BIJWONEN VAN DE
DRIEKONINGENVIERING OP ZONDAG 3 JANUARI 10:00 UUR
VANUIT DE MAURITIUSKERK SILVOLDE

THEMA: “DAAROM DURF IK TE DROMEN”


De viering is via streaming te volgen via de website:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/531

Wilt u deze dienst bijwonen, dan kunt u zich aanmelden
bij Joop Kraan, tel. 0315-325478.
Er mogen maximaal 30 bezoekers toegang hebben.

De Viering

Met Driekoningen vieren we de eerste bekendmaking van de geboorte van Jezus aan de wereld. In het Evangelie Mattheus 2.1-18, lezen we dat drie wijzen uit het oosten, in de volksverhalen drie Koningen genoemd, een onbekende ster zagen opdoemen aan de hemel. Zij legden een verband met de geboorte van een Koningskind dat zij graag wilden bezoeken. Zij volgden een ster die hen leiden naar de pasgeboren Zoon in Bethlehem. De drie wijzen begroeten Jezus met de woorden: “Uw naam en glorie zal de wereld vervullen”. Het leek als een droom die over de wereld kwam.
Nu was de tijd van Herodes ook een moeilijke tijd. Deze romeinse dictator kenmerkte zich door geweld en zaaide angst onder de bevolking. Jezus werd daarom ook gezien als de verlosser van de wereld. Die tijd kan enigszins met de onze vergeleken worden. Een tijd van angst, onzekerheid en geweld. We durven nauwelijks nog te dromen over een samenleving van nabijheid, waar we weer op een normale manier contact met elkaar kunnen hebben en elkaar weer kunnen ontmoeten.

“Durf te dromen”
Echter in de geschiedenis zien we dat in tijden van angst, onzekerheid en onderdrukking grote religieuze wereldleiders opstaan zoals de Maarten Luther King en de Dalai Lama, die mensen weer hoop en vertrouwen geven. Maarten Luther King is bekend geworden in 1963 door de protestmars naar Wassington met 200.000 mensen voor gelijke burgerrechten. De beroemde redevoering die hij daar heeft gehouden met de titel: “ I have a dream”, waarin hij aangaf te dromen van broederschap, vrijheid en gerechtigheid, was een ommekeer in de Amerikaanse politiek. Zijn inspiratie vond hij in de boodschap van Jezus.
Een andere religieuze en wereldleider is de Dalai Lama. Ook een spiritueel leider die met zijn dromen, de wereld voor houdt om de leer van het Boeddhisme te volgen, waardoor je elkaar vertrouwen geeft en lief hebt.
Zij zijn voor ons ook de sterren op onze levensweg die ons bemoedigen en houvast geven.
In de viering gaan we geïnspireerd door de boodschap van Jezus en deze religieuze leiders, nadenken hoe onze dromen kunnen bijdragen aan nabijheid, gerechtigheid en vrede.

Gebeden en zang
Onze gebeden en rituelen, die voor ons een soort wegwijzer zijn in de viering, zullen ons helpen hoop en vertrouwen te krijgen in onze toekomst. In de viering kunnen we vooral genieten van een aantal eigentijdse songs over engelen, sterren, vrede en vrijheid, over de moed om overeind te blijven in de storm enz.
Ook de bijzondere kerstgroep uit 1948 van de beeldhouder Jacob Maessen is eveneens via de livestream nog te bewonderen.
Tekstboekje
Om de viering per livestream beter te kunnen volgen is een tekstboekje beschikbaar. Dat kunt u tel. aanvragen bij Gerard Mientjes tel. 0315-323477. Dit boekje wordt bij u thuis bezorgd.
Mocht u problemen hebben bij het vinden van de website:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/531, kunt u onze helpdeskbellen: 06-10512957.

Meer informatie op facebook: Mauritiusgeloofsgemeenschap.

Overige activiteiten: Actie kerkbalans
De actie kerkbalans 2021 wordt gehouden in de periode van 16 t/m 30 januari 2021.
Het is ook dan nog vanwege corona een spannende tijd.
Het is de opzet van het locatiebestuur om evenals voorgaande jaren, de enveloppen met het verzoek om uw bijdrage, bij onze parochianen te bezorgen en op te halen. Wij willen daarbij de maximale veiligheid voor besmetting garanderen voor zowel de parochianen alsmede die van de lopers. De details bespreken we nog met de lopers van de kerkbalans.

De noodzaak van de actie kerkbalans
De parochianen ontvangen nog een brief waarin uitvoerig staat, waarom de actie kerkbalans nodig is. Een punt wil het locatiebestuur alvast toelichten, dat zijn de kosten van de huur van het gebouw.
Om ons mooie, monumentale kerkgebouw met historische waarde en zijn neogotische bouwstijl in het centrum Silvolde voor onze geloofsgemeenschap te behouden, is er een huur afgesproken van € 15000,00 per jaar. Daarnaast heeft de geloofsgemeenschap nog andere financiële verplichtingen aan de parochie en het bisdom. De opbrengst van de kerkbalans is echt nodig om de huur van het kerkgebouw te betalen. Maar ook om de activiteiten van onze geloofsgemeenschap, zoals o.a. de maandelijkse vieringen en de vieringen met Kerst, Pasen en Pinksteren en alle andere activiteiten in stand te houden.
Natuurlijk realiseren wij ons dat de coronacrisis ook onze parochianen in financiële zin kan treffen. Toch blijven wij hoopvol gestemd, dat u zult bijdragen.

ROOSTER KERKDIENSTEN
Hieronder treft het Rooster aan van de vieringen.
DATA THEMA
• Zondag 7 februari : 10:00 uur N. N.

HET LOCATIEBESTUUR WENST U EEN GEZOND EN ZALIG NIEUW JAAR.