Emeritaat diaken Jan van Heugten

Emeritaat diaken Jan van Heugten

Met ingang van 1 juli 2020 heeft diaken Jan van Heugten aan de bisschop gevraagd met emeritaat te mogen gaan. Persoonlijke omstandigheden liggen ten grondslag aan dit verzoek. Daarom is Jan per heden ook niet meer actief in het pastoraat.

Sinds 1 januari 2013 is Jan, inmiddels 71 jaar, werkzaam geweest in de Verrijzenisparochie. Door de samenwerking werd het werkgebied uitgebreid met de parochie H.H. Maria en Laurentius. Na de fusie werd dit de parochie Maria Laetitia. Hij deelde in alle liturgische en pastorale taken van het pastoraal team, verzorgde bij toerbeurt de weekwacht en was betrokken bij de werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) en de kerstpakketten actie. We zullen zijn inzet en inbreng zeer gaan missen.

Wij danken hem voor zijn ruim zeven jaren grote inzet en hartelijke betrokkenheid bij de parochie, maar bovenal wensen wij hem veel gezondheid en geluk toe en Gods zegen over zijn toekomst.

Op eigen wijze zal Jan afscheid nemen van het pastorale team en parochiebestuur, de vrijwilligers waarmee hij samenwerkte en de pastorale contacten die hij heeft opgebouwd.

Namens pastoraal team en parochiebestuur,

Pastoor Hans Pauw

Volgende
1. Liefde