Activiteiten

Activiteiten

Werkgroepen en Programma’s

Binnen de parochie Maria Laetitia zijn verschillende programma’s en werkgroepen die zich bezig houden met geloofsverdieping, bezinning, ontmoeting, vorming & toerusting. Meer informatie over deze activiteiten leest u hier.

Komende activiteiten

12 nov 2019 – 20 nov 2019

9-daagse inspiratiereis voor koorzangers naar Israël

In november 2019 vertrekt er een 9-daagse inspiratiereis voor koorzangers naar Israël.Een ieder die koorervaring heeft, kan zich aanmelden om met dit projectkoor ons geloof uit te zingen op indrukwekkende plaatsen in het Heilig Land. We willen b.v. de zang verzorgen tijdens een Eucharistieviering in de Catharinakerk in Bethlehem, zingen bij de Jordaan, op de berg van de Zaligsprekingen, in een boot op het meer van Galilea, in de Grafkerk, Getshemané. Op reis word je niet alleen begeleid door een…
18 nov 2019

Dichter bij het Onuitsprekelijke

Voor het Onuitsprekelijke zijn geen woorden. Toch geven dichters woorden aan het Onzegbare. In poëtische taal spreken zij over de bron van het bestaan en het ervaren van het geheim van het leven. We luisteren naar liederen en gedichten van bekende dichters, zoals Ida Gerhardt en Vasalis en van onbekende dichters die woorden geven aan het Onzegbare om zelf dichter bij het Onuitsprekelijke te komen. Deze teksten zijn door het Nieuw LiedFonds op muziek gezet. In een meditatieve sfeer luisteren…
20 nov 2019

Geloven Nu – groepen

Wat is een Geloven Nu – groep? In een kleine groep spreken we aan de hand van een bijbelverhaal met elkaar over geloof en leven. De vragen bij de bijbeltekst nodigen uit tot inspirerende gesprekken over de actualiteit van kerk en geloof. Er is alle ruimte voor persoonlijke vragen en ook het bijbelverhaal wordt nader toegelicht. De groep is open voor iedereen: katholiek, protestant, gelovig of niet gelovig. Er zijn twee groepen en wel één in Doetinchem en één in…
20 nov 2019

Bron van Leven

Woensdag 18 sept., 16 okt. en 20 nov. Tijd 19.30 – 21.00 uur Plaats OLV. Tenhemelopneming, Doetinchem. In het evangelie van Johannes ontmoet Jezus een Samaritaanse vrouw bij de bron. Deze waterbron is levensnoodzakelijk voor mens en dier, maar in het verhaal wijst Jezus de vrouw ook nog op een andere bron. Jezus zegt tegen de vrouw: “het water dat ik je geef zal in jou een bron worden waaruit water opwelt, dat eeuwig leven geeft”. De eeuwen door zijn…
28 nov 2019

Wim Davidse – Er is meer! Wat kunnen we leren van de mystici?

Er is meer tussen hemel en aarde dan we denken, luidt een bekend gezegde. Mystici leren mij dat er meer is in ons dan we denken. Etty Hillesum, een joodse vrouw die in 1943 overleed in Auschwitz, sprak bijvoorbeeld over een heel diepe put in haar waarin God zat. Soms kon ze er bij. Maar vaker lagen er stenen en gruis voor die put, dan moest Hij weer opgegraven worden. Andere mystici drukten het goddelijke uit als ‘Het gevoel of…
9 dec 2019

De Vreugden van Maria

Op weg naar Kerstmis overwegen we de eerste twee strofen van het lied: De Zeven Vreugden van Maria. Dit lied is geschreven bij de naam van onze parochie Maria Laetitia. We overwegen de bijbelse verhalen waarop dit lied geïnspireerd is. De eerste avond lezen we uit het evangelie van Lucas waarin wordt verteld over het bezoek van de engel Gabriël aan Maria en uit het evangelie van Matteüs. In dit verhaal verschijnt er een engel in een droom aan Jozef.…
10 dec 2019

De Vreugden van Maria

Op weg naar Kerstmis overwegen we de eerste twee strofen van het lied: De Zeven Vreugden van Maria. Dit lied is geschreven bij de naam van onze parochie Maria Laetitia. We overwegen de bijbelse verhalen waarop dit lied geïnspireerd is. De eerste avond lezen we uit het evangelie van Lucas waarin wordt verteld over het bezoek van de engel Gabriël aan Maria en uit het evangelie van Matteüs. In dit verhaal verschijnt er een engel in een droom aan Jozef.…
23 jan 2020

Rik Zweers – Jonge Theoloog des Vaderlands

Rik schrijft, spreekt en filmt over van alles wat met geloof en zingeving te maken heeft. Hij is begaan met de wereld en alles wat erop leeft en wil graag confronteren en en kietelen. Hij maakt zich kwaad over sociaal onrecht, zoekt en onderzoekt de spanning tussen homoseksualiteit en theologie en is meestal voorzichtig optimitisch. Geraakt door de ruimte die beelden, kunst en verhalen scheppen, ziet hij het als zijn missie de verbeelding terug te brengen in de kerk. ‘God…
27 feb 2020

Dhr. Th. Hop en mevr. Schipper – Muziek uit de hemel

In de westelijke kerktraditie ligt in de vieringen de nadruk vooral op het horen van het Woord. Het verstandelijke is heel belangrijk. In de Byzantijnse kerktraditie staat de religieuze beleving meer centraal. Gezang en beeld vormen het medium waarmee de kerkbezoeker wordt geraakt. Dit gegeven, dat voor velen in het westen onbekend is, vormt voor Theo Hop en zijn partner een inspiratiebron om te komen tot theologische verdieping. Diverse reizen langs kerken en kloosters in de Orthodoxe wereld, boden zicht…
26 mrt 2020

Anne-Marie Bos

Titus Brandsma schreef veertien meditaties bij de kruiswegstaties in het Bonifatiuspark te Dokkum. Hij had bij het schrijven niet alleen de pelgrims voor ogen, hij laat in deze meditaties ook zijn eigen omgang met het lijden doorklinken. Dat horen we vooral terug als we ons realiseren dat Titus Brandsma de teksten in 1942 schreef, in zijn gevangeniscel te Scheveningen. In de meditaties neemt hij Bonifatius als voorbeeld: zoals deze kracht vond in het voorbeeld van Jezus en Maria, mogen ook…