Activiteiten

Activiteiten

Werkgroepen en Programma’s

Binnen de parochie Maria Laetitia zijn verschillende programma’s en werkgroepen die zich bezig houden met geloofsverdieping, bezinning, ontmoeting, vorming & toerusting. Meer informatie over deze activiteiten leest u hier.

Komende activiteiten

23 feb 2020

Carnaval – Historie van een volksfeest

Alaaf! Carnavalliefhebers opgelet… Op 23 februari vieren we carnaval met Impulz! We duiken de geschiedenis in en kijken naar het ontstaan van Carnaval vanuit een katholiek perspectief. Om 9:30 kan er worden aangesloten worden bij de H. mis in de Mariakerk van Diedeldam, daarna zal ons programma beginnen in het naastgelegen kerkzaaltje. We sluiten af met een van de grootste carnavalsoptochten van boven de rivieren. Programma 9:30 – 10:30 H. Mis in Mariakerk 10:30 – 11:00 Inloop in parochiecentrum 11:00…
27 feb 2020

Dhr. Th. Hop en mevr. Schipper – Muziek uit de hemel

In de westelijke kerktraditie ligt in de vieringen de nadruk vooral op het horen van het Woord. Het verstandelijke is heel belangrijk. In de Byzantijnse kerktraditie staat de religieuze beleving meer centraal. Gezang en beeld vormen het medium waarmee de kerkbezoeker wordt geraakt. Dit gegeven, dat voor velen in het westen onbekend is, vormt voor Theo Hop en zijn partner een inspiratiebron om te komen tot theologische verdieping. Diverse reizen langs kerken en kloosters in de Orthodoxe wereld, boden zicht…
8 mrt 2020

Taizéviering – Silvolde

Elke 2e zondag van de maand ( oktober -april) om 17.00 uur organiseert de oecumenische werkgroep Silvolde een Taizédienst in de Protestantse kerk van Silvolde. Taizévieringen danken hun ontstaan aan de oecumenische broedergemeenschap in het Franse Taizé. Jaarlijks bezoeken tienduizenden mensen onder wie vooral jongeren deze gemeenschap en laten zich inspireren door de eenvoudige en sobere diensten. In een Taizéviering is veel ruimte voor stilte en meditatie. De liederen worden verschillende keren herhaald. Op 2e pinksterdag sluiten we het werkjaar af…
26 mrt 2020

Anne-Marie Bos

Titus Brandsma schreef veertien meditaties bij de kruiswegstaties in het Bonifatiuspark te Dokkum. Hij had bij het schrijven niet alleen de pelgrims voor ogen, hij laat in deze meditaties ook zijn eigen omgang met het lijden doorklinken. Dat horen we vooral terug als we ons realiseren dat Titus Brandsma de teksten in 1942 schreef, in zijn gevangeniscel te Scheveningen. In de meditaties neemt hij Bonifatius als voorbeeld: zoals deze kracht vond in het voorbeeld van Jezus en Maria, mogen ook…
16 mei 2020

inspiratiedag

Inspiratiedag Mentorschap – Zaterdag 16 mei 2020 “Jongeren hebben er behoefte aan begeleid te worden. […] Op de synode hebben velen gewezen op een gebrek aan deskundige personen die zich aan de begeleiding willen wijden. […] De synode erkent de noodzaak godgewijde personen en leken, mannen en vrouwen voor te bereiden, die gekwalificeerd zijn voor de begeleiding van jongeren.” Paus Franciscus in ‘Christus Vivit’ §242 – 244 Jong Katholiek wil gehoor geven aan deze oproep van Paus Franciscus. Hoe kunnen…