Geloofsverdieping

Geloofsverdieping

20 feb 2019

Geloven Nu – groepen

Wat is een Geloven Nu – groep? In een kleine groep spreken we aan de hand van een bijbelverhaal met elkaar over geloof en leven. De vragen bij de bijbeltekst nodigen uit tot inspirerende gesprekken over de actualiteit van kerk en geloof. Er is alle ruimte voor persoonlijke vragen en ook het bijbelverhaal wordt nader toegelicht. De groep is open voor iedereen: katholiek, protestant, gelovig of niet gelovig. Er zijn twee groepen en wel één in Doetinchem en één in…
20 feb 2019

Dicht bij het onuitsprekelijke

Voor het onuitsprekelijke zijn geen woorden. Toch geven dichters woorden aan het onzegbare. In poëtische taal spreken zij over de bron van het bestaan en andere belangrijke thema’s op de geestelijke weg, zoals verlangen, loslaten en gemis. We luisteren naar liederen en gedichten van bekende en onbekende dichters die woorden geven aan het onzegbare om zelf dichter bij het onuitsprekelijke te komen. Voor oud-cursisten van de pastorale school Datum 16 januari, 20 februari en 20 maart Plaats OLV. Tenhemelopneming Tijd 19.30 – 21.00 uur
28 feb 2019

Angst en Macht – Jan te Lindert

We wikken en wegen, we oordelen en veroordelen; we hebben grootse idealen. Geen twijfel over: we hebben goede bedoelingen, nobele doelen en het hart op de juiste plaats. Maar wat drijft ons? Wie op zoek gaat naar drijfveren die schuilen achter het doen en laten van mensen, stuit op een proces waarin angst en macht om voorrang strijden. Het evenwicht vinden tussen het verlangen naar erkenning, aanzien en zin (macht) enerzijds en het gevoel van onmacht, falen en onzichtbaarheid (angst)…
11 mrt 2019

De Stilte Binnengaan

Aan het begin van de Veertigdagentijd zoeken we inkeer en stilte. De weken naar Pasen toe zijn een uitnodiging om naar binnen te keren en God te zoeken in de stilte. Aan de hand van het gedicht “Ontkomen” van Ida Gerhardt gaan we de Stilte binnen. We luisteren naar het gedicht en staan stil bij de woorden. Verder horen we ook een muzikale versie van het gedicht die ons doet verstillen. Daarnaast overwegen we teksten uit het Nieuwe Testament die…
12 mrt 2019

De Stilte Binnengaan

Aan het begin van de Veertigdagentijd zoeken we inkeer en stilte. De weken naar Pasen toe zijn een uitnodiging om naar binnen te keren en God te zoeken in de stilte. Aan de hand van het gedicht “Ontkomen” van Ida Gerhardt gaan we de Stilte binnen. We luisteren naar het gedicht en staan stil bij de woorden. Verder horen we ook een muzikale versie van het gedicht die ons doet verstillen. Daarnaast overwegen we teksten uit het Nieuwe Testament die…
28 mrt 2019

De zeven kruiswoorden op toon gezet – Ad de Keyzer

In de vier evangelies horen we hoe Jezus, stervend aan het kruis, zijn laatste woorden spreekt. Samen zijn het er zeven, de christelijke traditie vat ze samen onder de noemer ‘De zeven Kruiswoorden van Jezus’. Zij vormen een bron van inspiratie voor kunstenaars en hebben de eeuwen door een spirituele ruimte geboden aan mensen die zochten naar wat er in hun leven er nu echt toe deed. Vanaf de Middeleeuwen tot in onze tijd hebben ook musici zich laten raken…
3 apr 2019

Eindelijk thuis; over thuiskomen bij God

Het intrigerende schilderij van Rembrandt: De terugkeer van de verloren zoon zette Henri Nouwen aan tot een zoektocht naar de zin van het leven. Rembrandt schilderde dit doek naar de bekende parabel van de Verloren Zoon uit het evangelie van Lucas. De parabel, de overwegingen van Nouwen en het schilderij van Rembrandt leiden naar God om eindelijk thuis bij Hem te komen. Datum 3 en 10 april Plaats Petrus en Pauluskerk, Ulft Tijd 19.30 – 21.00 uur
15 apr 2019

Door het lijden

In de Goede Week overwegen we twee van de veertien staties van de kruisweg: De vijfde statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen en de daaropvolgende zesde statie: Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. Twee met name genoemde mensen, Simon van Cyrene en Veronica, die Jezus ontmoeten in zijn laatste, moeilijke uren. Wat zeggen deze ontmoetingen ons? Waartoe worden we uitgenodigd door Simon en Veronica? Een kruisweg is vrijwel in iedere kerk aanwezig. Veertien afbeeldingen van scènes…
16 apr 2019

Door het lijden

In de Goede Week overwegen we twee van de veertien staties van de kruisweg: De vijfde statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen en de daaropvolgende zesde statie: Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. Twee met name genoemde mensen, Simon van Cyrene en Veronica, die Jezus ontmoeten in zijn laatste, moeilijke uren. Wat zeggen deze ontmoetingen ons? Waartoe worden we uitgenodigd door Simon en Veronica? Een kruisweg is vrijwel in iedere kerk aanwezig. Veertien afbeeldingen van scènes…