Pastorale School

Pastorale School

20 nov 2019

Bron van Leven

Woensdag 18 sept., 16 okt. en 20 nov. Tijd 19.30 – 21.00 uur Plaats OLV. Tenhemelopneming, Doetinchem. In het evangelie van Johannes ontmoet Jezus een Samaritaanse vrouw bij de bron. Deze waterbron is levensnoodzakelijk voor mens en dier, maar in het verhaal wijst Jezus de vrouw ook nog op een andere bron. Jezus zegt tegen de vrouw: “het water dat ik je geef zal in jou een bron worden waaruit water opwelt, dat eeuwig leven geeft”. De eeuwen door zijn…