Vorming en Toerusting

Vorming en Toerusting

24 okt 2019

Alan Verheij – God en ik. Bijbel Actueel.

Wat kun je als weldenkende 21e – eeuwer nog leren van de Bijbel? Dat is de vraag die theoloog Alain Verheij (30) met ons behandelt. Aan de hand van zijn eigen levensverhaal spreekt hij over zijn relatie met de Bijbel. Hij vertelt een selectie uit zijn favoriete Bijbelverhalen en laat zien hoe die verhalen hem inspireren in het dagelijkse leven. Daarna nodigt hij iedereen uit om zijn of haar eigen leven naast die schat aan oude verhalen te leggen. Alain…
28 nov 2019

Wim Davidse – Er is meer! Wat kunnen we leren van de mystici?

Er is meer tussen hemel en aarde dan we denken, luidt een bekend gezegde. Mystici leren mij dat er meer is in ons dan we denken. Etty Hillesum, een joodse vrouw die in 1943 overleed in Auschwitz, sprak bijvoorbeeld over een heel diepe put in haar waarin God zat. Soms kon ze er bij. Maar vaker lagen er stenen en gruis voor die put, dan moest Hij weer opgegraven worden. Andere mystici drukten het goddelijke uit als ‘Het gevoel of…
23 jan 2020

Rik Zweers – Jonge Theoloog des Vaderlands

Rik schrijft, spreekt en filmt over van alles wat met geloof en zingeving te maken heeft. Hij is begaan met de wereld en alles wat erop leeft en wil graag confronteren en en kietelen. Hij maakt zich kwaad over sociaal onrecht, zoekt en onderzoekt de spanning tussen homoseksualiteit en theologie en is meestal voorzichtig optimitisch. Geraakt door de ruimte die beelden, kunst en verhalen scheppen, ziet hij het als zijn missie de verbeelding terug te brengen in de kerk. ‘God…
27 feb 2020

Dhr. Th. Hop en mevr. Schipper – Muziek uit de hemel

In de westelijke kerktraditie ligt in de vieringen de nadruk vooral op het horen van het Woord. Het verstandelijke is heel belangrijk. In de Byzantijnse kerktraditie staat de religieuze beleving meer centraal. Gezang en beeld vormen het medium waarmee de kerkbezoeker wordt geraakt. Dit gegeven, dat voor velen in het westen onbekend is, vormt voor Theo Hop en zijn partner een inspiratiebron om te komen tot theologische verdieping. Diverse reizen langs kerken en kloosters in de Orthodoxe wereld, boden zicht…
26 mrt 2020

Anne-Marie Bos

Titus Brandsma schreef veertien meditaties bij de kruiswegstaties in het Bonifatiuspark te Dokkum. Hij had bij het schrijven niet alleen de pelgrims voor ogen, hij laat in deze meditaties ook zijn eigen omgang met het lijden doorklinken. Dat horen we vooral terug als we ons realiseren dat Titus Brandsma de teksten in 1942 schreef, in zijn gevangeniscel te Scheveningen. In de meditaties neemt hij Bonifatius als voorbeeld: zoals deze kracht vond in het voorbeeld van Jezus en Maria, mogen ook…