Vorming en Toerusting

Vorming en Toerusting

28 feb 2019

Angst en Macht – Jan te Lindert

We wikken en wegen, we oordelen en veroordelen; we hebben grootse idealen. Geen twijfel over: we hebben goede bedoelingen, nobele doelen en het hart op de juiste plaats. Maar wat drijft ons? Wie op zoek gaat naar drijfveren die schuilen achter het doen en laten van mensen, stuit op een proces waarin angst en macht om voorrang strijden. Het evenwicht vinden tussen het verlangen naar erkenning, aanzien en zin (macht) enerzijds en het gevoel van onmacht, falen en onzichtbaarheid (angst)…
28 mrt 2019

De zeven kruiswoorden op toon gezet – Ad de Keyzer

In de vier evangelies horen we hoe Jezus, stervend aan het kruis, zijn laatste woorden spreekt. Samen zijn het er zeven, de christelijke traditie vat ze samen onder de noemer ‘De zeven Kruiswoorden van Jezus’. Zij vormen een bron van inspiratie voor kunstenaars en hebben de eeuwen door een spirituele ruimte geboden aan mensen die zochten naar wat er in hun leven er nu echt toe deed. Vanaf de Middeleeuwen tot in onze tijd hebben ook musici zich laten raken…