Weekendvieringen

Weekendvieringen

In de eucharistische centra is iedere zondag een eucharistieviering:
– 09:30 in de H.H. Petrus en Paulus in Ulft
– 11:00 in de OLV. Tenhemelopneming in Doetinchem

Een overzicht van de doordeweekse vieringen vindt u hier.

5 okt 2022

Eucharistieviering/M. Smits

Iedere woensdag 5 okt. gaat Pastoor H. Pauw voor
6 okt 2022

Eucharistieviering

7 okt 2022

Eucharstieviering/P. Tilma

19 en 26 augustus 2022 gaat pastoor H. Pauw voor