Weekendvieringen vanaf 1 juli vieringen volgens protocol kerkelijk leven op anderhalve meter afstand

Weekendvieringen vanaf 1 juli vieringen volgens protocol kerkelijk leven op anderhalve meter afstand

In de eucharistische centra is iedere zondag een eucharistieviering:
– 09:30 in de H.H. Petrus en Paulus in Ulft
– 11:00 in de OLV. Tenhemelopneming in Doetinchem

Een overzicht van de doordeweekse vieringen vindt u hier.

31 okt 2020

Gebedsviering/C. Peters

koorleden o.v.v. Ben Simmes
7 nov 2020

Diakenwijding P. tilma

Op zaterdag 7 november aanstaande zal Pastor Tilma door kardinaal Eijk tot diaken worden gewijd in de Catharinakathedraal in Utrecht. Vanwege de huidige maatregelen omtrent het corona-virus is deze viering helaas niet vrij toegankelijk. Wel nodigt Pastor Tilma u allen uit om deze wijdingsplechtigheid te volgen via een livestream op YouTube, die hiervoor speciaal verzorgd wordt. De viering is om 10.30 uur. Dit is de link: https://youtube/wiKW8n6gbL8 Uw gebed wordt gewaardeerd in deze periode van voorbereiding.
  • 1
  • 2