Weekendvieringen (Pagina 4)

Weekendvieringen (Pagina 4)

In de eucharistische centra is iedere zondag een eucharistieviering:
– 09:30 in de H.H. Petrus en Paulus in Ulft
– 11:00 in de OLV. Tenhemelopneming in Doetinchem

Een overzicht van de doordeweekse vieringen vindt u hier.

26 jan 2020

Parochianen

2 feb 2020

H. Pauw / Kerkkoor