Hoogfeest van het Heilig Hart / Laudengebed / T. Koster