Presentatieviering vormsel / H. Pauw & C. Peters / Kerkkoor