Start jaar van de eucharistie en afscheid diaken Cor Peters