Feest van Drie Koningen

Feest van Drie Koningen

Uitnodiging

Zondag 8 januari 2023 vieren we het feest van Drie Koningen.
Om 9.30 uur is er een Eucharistieviering met het gemengd koor.

Na de viering is er gelegenheid om elkaar een Zalig Nieuwjaar te wensen
en is er koffie en thee achter in de kerk.

Graag tot ziens in de St. Martinuskerk.

Locatieraad en Pastoraatsgroep
Geloofsgemeenschap H. Augustinus – Martinus.