Geen vieringen na 17.00 uur

Geen vieringen na 17.00 uur

Geachte lezer,

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronaviruspandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen.

U leest meer over de nieuwe coronamaatregelen in dit websitebericht: https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-geen-vieringen-na-17-uur-ook-niet-met-kerstmis/

Met vriendelijke groet,

Roland Enthoven

Hoofd Communicatie

Aartsbisdom Utrecht

Maliebaan 40

3581 CR  Utrecht

Postbus 14019

3508 SB  Utrecht

Tel.: 030 2391969

E-mail: enthoven@aartsbisdom.nl