Gezinszondagen

Gezinszondagen

Gezinszondagen en vormselvoorbereidingen 2023-2024

Sinds september 2021 organiseert onze parochie Gezinszondagen, en na de zomervakantie zetten we dit initiatief voort, waarbij het steeds meer de ruggengraat van onze catechese vormt. Deze dagen zijn bedoeld om gezinnen een thuis te bieden binnen onze parochie, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, hun geloof kunnen verdiepen en samen kunnen vieren.

De Gezinszondagen vinden meestal plaats op de 2e zondag van de maand in Doetinchem. We beginnen om 9.30 uur met de catechese, gevolgd door een pauze voordat de kindvriendelijke Eucharistieviering om 11.00 uur begint. Na afloop is er een lunch met soep en een broodje.

De catechese is opgebouwd uit een driejarige cyclus voor verschillende leeftijdsgroepen:

  • Groep A: kinderen in groep 1 t/m 3
  • Groep B: kinderen in groep 4 t/m 6
  • Groep C: kinderen in groep 7 t/m klas 2

Kinderen kunnen dus voortdurend catechese volgen. Tegelijkertijd is er ook catechese voor ouders, aangepast aan hun geloofsbeleving, levensvragen en gezinsleven. Door op een ontspannen en open manier met elkaar over het geloof te praten, kunnen we veel van elkaar leren en ontdekken.

Het Vormsel

Het pastoraal team heeft besloten om de voorbereiding op het Vormsel (en in de toekomst ook de Eerste Heilige Communie) te integreren in de Gezinszondagen. In de afgelopen decennia vond deze voorbereiding voornamelijk plaats op doordeweekse middagen. Vanaf het nieuwe schooljaar zal de voorbereiding plaatsvinden tijdens de Gezinszondagen, samenvallend met groep C. Deze verandering is gekozen vanwege de afname van het aantal deelnemers, maar ook met het oog op gemeenschapsopbouw en het toekomstbestendig maken van het parochieleven.

Dit betekent dat vanaf september 2023 kinderen die het Vormsel willen ontvangen (vanaf groep 8), zich kunnen aanmelden via de website. Zij en hun ouders zullen dan aanwezig zijn bij de catechese, eucharistieviering en lunch gedurende de 9 Gezinszondagen van september tot juni. De laatste Gezinszondag, op de 2e zondag van juni, zal de viering van het vormsel plaatsvinden. Broertjes en/of zusjes kunnen ook deelnemen aan de Gezinszondagen, elk in hun eigen leeftijdsgroep. Als er behoefte is aan een crèche, kan daarvoor worden gezorgd.

DatumActiviteit
29 augustus (20.00 uur)Informatieavond Vormsel
10 septemberGezinszondag
8 oktoberGezinszondag
12 novemberGezinszondag
3 decemberAdvent Kinderwoorddienst
10 decemberAdvent Kinderwoorddienst
17 decemberAdvent Kinderwoorddienst
14 januariGezinszondag
4 februari (1e zondag)Gezinszondag
10 maartGezinszondag
14 aprilGezinszondag
5 mei (1e zondag)Gezinszondag
9 juniGezinszondag met H. Vormsel