Pastoraal team

Pastoraal team

Pastoor

Hans Pauw

Op 2 januari 1969 werd ik geboren in het mooie plaatsje Vinkeveen, als jongste van vijf kinderen in een traditioneel katholiek gezin. Al rond de Eerste Communie leeftijd werd ik mij bewust van een verlangen naar het priesterschap. Mijn ouders namen dat (terecht) niet erg serieus en drongen er altijd op aan dat ik maar een vak zou leren zoals mijn broers en zus. Ik werd groenteman, vervulde mijn dienstplicht, werkte als commercieel-administratief medewerker bij een houtimportbedrijf en in mijn…
Pastoraal werker

Berrie Daalhuizen

Mijn naam is Berrie Daalhuizen en ik ben geboren in 1956 en in Vleuten onder de rook van Utrecht. Na mijn middelbare school ben ik geschiedenis gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na mijn kandidaatsexamen besloot ik om in Heerlen theologie te gaan studeren aan de toenmalige Hoge School voor Theologie en Pastoraat. Inmiddels was ik al een aantal jaren lector, lid van een bijbelgroep en cursist van de tweejarige Dekenale Toerustingscursus van het Aartsbisdom Utrecht. Tijdens mijn studie in…
Diaken

Jan van Heugten

Ik ben geboren in het Noord-Brabantse Gemert en getogen in Helmond. Ik kom uit een sterke katholieke traditie. Na de middelbare school en mijn dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee ben ik naar de Rijkspolitie gegaan. Ik heb bijna 40 jaar bij de politie gewerkt in allerlei functies, nagenoeg altijd gerelateerd aan het recherchevak. Begin 2011 ben ik daar met ontslag gegaan.Ik ben gehuwd met Hermien. Samen wonen we in Vorden. Onze dochter Eefje woont met haar man en hun twee…
Pastoraal werker

Mia Tankink

Vanaf 1 januari 2017 vormen wij samen het team van de parochie Maria Laetitia. Onze parochienaam betekent “Maria vreugde” en die vreugde van Maria willen wij samen uitdragen. Toen ik de eerste keer de naam van onze parochie hoorde, en ook de betekenis van de naam tot mij was doorgedrongen voelde ik de klik. Maria, altijd in alle kerken aanwezig, moeder van de Heer. Vaak omringd door brandende kaarsen stille getuigen van mensen die steun zoeken bij haar. Verhalen van…