Pastoraal team

Pastoraal team

Priester

Paulus Tilma

Priester – p.tilma@mlparochie.nl Ik ben Paulus Tilma, priester van het Aartsbisdom Utrecht, in de parochie Maria Laetitia. Ik ben geboren in Amsterdam (1992) en opgegroeid in Maarssen. Ik ben de jongste uit een katholiek gezin en heb van huis uit het geloof meegekregen. Als kind had ik al het verlangen om priester te worden. Dat verlangen is door de jaren heen met ups en downs gegroeid en sterker geworden. Ik wilde graag mensen helpen in het geloof, bijdragen aan de…
Pastoor

Hans Pauw

Op 2 januari 1969 werd ik geboren in het mooie plaatsje Vinkeveen, als jongste van vijf kinderen in een traditioneel katholiek gezin. Al rond de Eerste Communie leeftijd werd ik mij bewust van een verlangen naar het priesterschap. Mijn ouders namen dat (terecht) niet erg serieus en drongen er altijd op aan dat ik maar een vak zou leren zoals mijn broers en zus. Ik werd groenteman, vervulde mijn dienstplicht, werkte als commercieel-administratief medewerker bij een houtimportbedrijf en in mijn…