Pastoraal team

Pastoraal team

Priester

Paulus Tilma

Priester – p.tilma@mlparochie.nl Ik ben Paulus Tilma, priester van het Aartsbisdom Utrecht, in de parochie Maria Laetitia. Ik ben geboren in Amsterdam (1992) en opgegroeid in Maarssen. Ik ben de jongste uit een katholiek gezin en heb van huis uit het geloof meegekregen. Als kind had ik al het verlangen om priester te worden. Dat verlangen is door de jaren heen met ups en downs gegroeid en sterker geworden. Ik wilde graag mensen helpen in het geloof, bijdragen aan de…
Pastoor

Hans Pauw

Op 2 januari 1969 werd ik geboren in het mooie plaatsje Vinkeveen, als jongste van vijf kinderen in een traditioneel katholiek gezin. Al rond de Eerste Communie leeftijd werd ik mij bewust van een verlangen naar het priesterschap. Mijn ouders namen dat (terecht) niet erg serieus en drongen er altijd op aan dat ik maar een vak zou leren zoals mijn broers en zus. Ik werd groenteman, vervulde mijn dienstplicht, werkte als commercieel-administratief medewerker bij een houtimportbedrijf en in mijn…
Pastoraal werker

Berrie Daalhuizen

Mijn naam is Berrie Daalhuizen en ik ben geboren in 1956 en in Vleuten onder de rook van Utrecht. Na mijn middelbare school ben ik geschiedenis gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na mijn kandidaatsexamen besloot ik om in Heerlen theologie te gaan studeren aan de toenmalige Hoge School voor Theologie en Pastoraat. Inmiddels was ik al een aantal jaren lector, lid van een bijbelgroep en cursist van de tweejarige Dekenale Toerustingscursus van het Aartsbisdom Utrecht. Tijdens mijn studie in…
Pastoraal werker

Mia Tankink

Vanaf 1 januari 2017 vormen wij samen het team van de parochie Maria Laetitia. Onze parochienaam betekent “Maria vreugde” en die vreugde van Maria willen wij samen uitdragen. Toen ik de eerste keer de naam van onze parochie hoorde, en ook de betekenis van de naam tot mij was doorgedrongen voelde ik de klik. Maria, altijd in alle kerken aanwezig, moeder van de Heer. Vaak omringd door brandende kaarsen stille getuigen van mensen die steun zoeken bij haar. Verhalen van…