Interkerkelijke commissie Vorming en Toerusting seizoen 2022-2023.

Interkerkelijke commissie Vorming en Toerusting seizoen 2022-2023.

Datum           : 24 november 2022.

Onderwerp  : Over kerk, diaconaat en inclusie.

Plaats            : Kerkelijk Centrum de Wingerd, De Bongerd 4, 7006 NJ Doetinchem.

Aanvang       : 20.00 uur.

Spreker         : Thijs Tromp.

Toegangsprijs: € 5,- inclusief een kopje koffie of thee.   

Stream          : www.kerkdienstgemist.nl  (live en later)

Inclusie is een belangrijk thema in onze samenleving. Het staat voor het verlangen en streven naar een samenleving waar ieder mens er toe doet en mee kan doen. Of nog scherper, dat ieder mens deel uit maakt van een groep waar zij of hij, als ze er niet zijn, gemist worden. Dat is voor lang niet iedereen het geval. Veel mensen, ook in Nederland, leven in posities van uitsluiting. Bijvoorbeeld als gevolg van armoede, een ziekte of een beperking. Er wordt van alles ondernomen om mensen uit hun isolatie te helpen, door werk, vrijwilligerswerk, opleiding en begeleiding. De vraag van deze avond is, wat zou de kerk, en specifiek de diaconie, kunnen bijdragen aan inclusie. Hoe gastvrij is de kerk, hoe hoog zijn de drempels voor mensen met beperkingen om mee te doen. Hoe kleurrijk is de kerk, om voor mensen met kleur een gastvrije plaats te zijn. We gaan dus in de spiegel kijken, maar niet om onszelf de maat te nemen. Maar veeleer om de kleine momenten van betekenisvol contact op het spoor te komen. Want inclusie begint altijd bij de kleine ontmoeting. “Ik kiek oe an, ie kiek ik oe an en ie kiekt mi-j an, dan kieke wi-j naor mekare, wi-j hebt contact,” schreef Anne van der Meiden ooit. Zo is dat! We zien uit naar een mooie gedachtewisseling.

Thijs Tromp is bijzonder hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit.