Kanselmededeling

Kanselmededeling

Sluiting H. Martinuskerk Gendringen

Na overleg met de locatieraad heeft het parochiebestuur van Maria Laetitia besloten om op 31 maart 2024, Eerste Paasdag, de laatste weekendviering te laten plaatsvinden in de H. Martinuskerk te Gendringen. De voornaamste redenen hiervoor zijn de terugloop van het kerkbezoek en de dalende vraag naar de bediening van de sacramenten in de achterliggende jaren. Bovendien wordt een steeds grotere druk ervaren door een kleiner- en ouder wordende groep vrijwilligers bij de continuering van alle werkzaamheden die nodig zijn voor de exploitatie van een kerkgebouw en een vitale geloofsgemeenschap. Daarnaast staat het aantal kerkgebouwen in onze parochie niet meer in verhouding tot het aantal actieve gelovigen en de parochiële inkomsten.

In de periode tot 31 maart wil het pastoraal team en het parochiebestuur graag met de vrijwilligers en parochianen van Gendringen in gesprek over de toekomst. Daarbij zal worden gezocht naar mogelijkheden om ons geloof lokaal te delen en gestalte te geven. Op 23 november zal hiertoe een informatieavond worden gehouden.

Voor de viering van de Eucharistie en andere sacramenten is men na de kerksluiting aangewezen op de parochiekerken in Ulft, Doetinchem en, vooralsnog, Gaanderen. We hopen dat vele vrijwilligers hun werkzaamheden ten behoeve van de gemeenschap willen voortzetten en dat alle parochianen in één van de overige kerken van onze parochie een nieuw kerkelijk thuis mogen vinden.

Na de laatste weekendviering zal het Allerheiligste uit het tabernakel worden overgebracht naar de Petrus en Pauluskerk te Ulft en wordt de godslamp gedoofd. Tot een definitieve herbestemming en verkoop van de kerk zal de woensdagmorgenviering worden voortgezet. Ook kunnen er op verzoek van parochianen, na toestemming van de pastoor, eventueel nog wel uitvaarten en andere incidentele vieringen plaatsvinden tot het gebouw in andere handen overgaat. 

Over herbestemming en verkoop van de kerk kunnen wij helaas nog niets melden. Aangezien er geen initiatieven vanuit de gemeenschap zijn gekomen – ook niet na de informatiebijeenkomst van 15 november 2022- heeft het parochiebestuur, in nauw overleg met het bisdom, de kerk te koop aangeboden.

De boeiende kerkgeschiedenis van Gendringen gaat mogelijk terug tot de 9e eeuw. De huidige Martinuskerk bestaat sinds 1896 en is een rijksmonument. Deze kerksluiting is, zoals de sluiting van ieder kerkgebouw of religieuze instelling, pijnlijk. Toch willen wij  in dankbaarheid omzien naar al het goede dat hier is ontvangen, beleefd en gedeeld. In vertrouwen op God gaan wij hoopvol op weg naar de toekomst.

Namens parochiebestuur en pastoraal team,

Pastoor Hans Pauw