Kerkbalans

Kerkbalans

Met Actie Kerkbalans vragen wij een bijdrage aan de parochie. In januari van elk jaar wordt u gevraagd uw giften te willen doen.

Folder Kerkbalans

Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. En nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid binnen onze nieuwe Parochie Maria Laetitia voort te zetten en om te zetten in een toekomst. Om er voor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kan in de kerk. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor ons en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering en angst lijkt te ontstaan, mogen wij als kerk de eenheid en de vrede blijven zoeken. Daarbij willen we omzien naar de eenzame medemens, de ouderen, de zieken, de minder bedeelden, de behoeftigen, de slachtoffers van oorlog en geweld, de vluchtelingen. Deze Bijbelse boodschap heeft Jezus ons uitdrukkelijk voorgehouden. Vaak via woorden, maar minstens zo vaak door daden. Als Zoon van God heeft Hij ons hier op deze aarde de goede weg gewezen en voorgeleefd. Om als gelovige gemeenschap van mensen kerk te kunnen zijn, hebben wij uw financiële bijdrage hard nodig.

Onze kerken kosten geld. Voor de erediensten, activiteiten, de verwarming en verlichting, personeelskosten, pastorale en diaconale projecten worden kosten gemaakt. Kosten die voor het merendeel door de opbrengst van de Actie Kerkbalans moeten worden gedekt. Met uw bijdrage worden op de eerste plaats de kosten van uw eigen geloofsgemeenschap betaald. Om een indicatie te geven hebben wij eerder als richtbedrag voor de kerkbijdrage één procent van het netto-inkomen genoemd. Maar ook als u minder geeft, is uw bijdrage van grote waarde.

Graag wijzen we u op de mogelijkheid van periodieke giften. Door een overeenkomst met de parochie aan te gaan voor vijf jaar haalt u maximaal belastingvoordeel.

U kunt daardoor als u wilt meer geven dan uw gebruikelijke gift zonder dat het u meer kost. Een intekenformulier voor het doen van periodieke giften vindt u hier.

Het parochiebestuur
Parochie Maria Laetitia