Kerst actie 2021

Kerst actie 2021

Kerstactie 2021

Parochie Maria-Laetitia en Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Ook dit jaar willen wij weer solidair zijn met de mensen in onze omgeving, die een extra steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken. Dit kan een mooie Kerstattentie zijn voor mensen die het juist met de feestdagen moeilijk hebben, die ziek zijn of alleen, al dan niet uitgebreid met een boodschappenpasje voor de mensen die het financieel moeilijk hebben. Om dit mogelijk te maken vragen we een financiële bijdrage op het rekeningnummer van de Parochiële Caritas Instelling:
IBAN nr.: NL54RABO 0159066085 t.n.v. PCI Maria Laetitia, inzake Kerstactie 2021

Ook is het mogelijk om extra boodschappen te doen voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Deze geven wij dan door aan de Mini-Manna-Markt in Ulft en in Doetinchem.
De Mini-Manna-Markten geven aan dat welkom is:

  • Iets lekkers voor bij de koffie/thee: kerstkransjes, chocolaatjes
  • Chocolademelk
  • Vruchten – fruit in pot/blik
  • Soep in blik

Deze spullen kunt u inleveren achter in de kerk vóór de weekendvieringen of wanneer het secretariaat van de geloofsgemeenschap open is. De juiste tijden kunt u vinden in de Vreugdebode.
Alle ingeleverde spullen worden naar de Mini-Manna-Markt in Ulft en in Doetinchem gebracht, waar ze verder uitgedeeld worden aan mensen met financiële noden.
Hopelijk kunnen wij op deze manier, samen met u, veel mensen in onze parochie, die het – op wat voor manier dan ook – moeilijk hebben, fijne Kerstdagen bezorgen.

De Parochiële Caritas Instelling heeft tot doel dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te geven aan concrete financiële noden en behoeften van personen en bij te dragen aan het bevorderen van
sociale rechtvaardigheid. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Wanneer u iemand kent – of zelf iemand bent – bij wie een Kerstattentie zeer welkom zal zijn, geef dit dan alsjeblieft door aan de contactpersoon van de PCI in uw locatie. Namen en telefoonnummers staan in elke uitgave van de Vreugdebode. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met deze vertrouwelijke gegevens.