Kerstviering Mauritiuskerk

Kerstviering Mauritiuskerk

Op donderdag 24 december a.s. is er om 19:00 uur, vanuit de prachtige versierde Mauritiuskerk een viering die met streaming te volgen is.
Het toepasselijke thema is: “KEERPUNT”.

In de advent wordt week voor week meer licht gebracht in de duisternis. Kerstmis staat in het volle licht omdat we de geboorte van Jezus, de Zoon van God vieren als verlosser van de wereld. Het licht dat ons de weg wijst en de duisternis verdrijft en daarmee het verdriet, de pijn en de angst en nog zoveel meer. Het licht geeft troost, geborgenheid en geluk.

Dit nieuwe licht kan ook een keerpunt zijn in onze tijd.
Binnen de beperkingen die ons zijn opgelegd gaan we op zoek naar een werkelijkheid die straks wordt tot een mooie kerstherinnering, waar je later over kunt vertellen. Kerstherinneringen lopen als een rode draad door deze viering,

Aansteken menorah
Een bijzonder punt in de viering is het aansteken van de menorah, een zevenarmige kaars. Bij het aansteken van het licht vragen wij Gods zegen voor belangrijke mensen in ons dagelijks leven.


Evangelie lucas 2.1-14

Het Evangelie is met Kerstmis altijd heel bijzonder.
Het is de verkondigende goede boodschap van Jezus zelf en verhaalt over zijn geboorte in die tijd. De lezing is van Lucas 2.1-14. In deze lezing komen een paar betekenisvolle punten naar voren, waar verder over na gedacht kan worden.
Het punt over zijn geboorte in een kribbe is misschien wel de belangrijkste passage. Er was voor hem geen plaats in de herberg. Hierbij kunnen we terug gaan naar onze tijd waar voor miljoenen kinderen geen plaats is in deze wereld. Denk alleen maar aan de kinderen die in het vluchtelingenkamp Moria in Griekenland de kerst doorbrengen.
Maar dit evangelie biedt ook hoop. Een engel, een bode van God, brengt een vreugdevolle boodschap:“ Heden is een redder geboren, Christus de Heer”.
Deze zin in het Evangelie biedt ons vertrouwen en houvast in deze tijd.
In de gebeden verenigen wij ons met God en vragen wij hem ten diepste om ons te begeleiden in deze crisis.

Kerstliederen

Om de kijkers via livestream, in kerststemming te brengen, is er veel bekende en mooie koormuziek te horen met prachtige kerstliederen. Deze zijn de parels in deze viering. Op die manier wordt het kijken via de livestream toch een sfeervolle viering.

Kerstgroep
Ook wordt ingezoomd op de bijzondere historische kerstgroep uit 1948 van de beeldhouder Jacob Maessen (1871-1951). Hij genoot zijn opleiding van de grote bouwmeester: dr. P. Cuypers. Hij maakte in die tijd vele beelden zoals het beeld van Thomas van Aquino, voor de Universiteit van Nijmegen.