Levendig begin in september in Gaanderen

Levendig begin in september in Gaanderen

Geloofsgemeenschap H. Augustinus – H. Martinus heeft een mooi gevarieerd aanbod in de eerste weekenden van september.

Zaterdag 2 september om 19.00 uur is de Eucharistieviering met Liberate.
De voorganger in deze viering is Pastor Marcel Smits.

Zondag 3 september gaan we met een grote groep vanuit onze parochie op bedevaart naar Kevelaer. Het gemengd koor van de Augustinus-Martinus geloofsgemeenschap onder leiding van Ben Simmes en met Anita Simmes als organiste verzorgt de liederen in de Eucharistieviering.
Pastor Marcel Smits zal de fietsers naar Kevelaer begeleiden.
Pastor Paulus Tilma start de dag om 09.00 uur met een reisgebed.

Programma voor bedevaart met de auto:
09.00 uur: Reisgebed in de H.H. Petrus en Paulus kerk in Ulft
09.15 uur: Vertrek auto’s richting Kevelaer
10.05 uur: Aankomst Am Bahnhof of Peter Plümpe Platz
10.15 uur: Vertrek richting Kapellenplatz
10.30 uur: Aankomst Genadekapel en zegening van de kaars
12.00 uur: Eucharistieviering in de Biechtkapel
14.45 uur: Opstellen bij Genadekapel voor de grote processie naar het Kruiswegpark
15.00 uur: Kleine Kruisweg in Forum Pax Christi
17.30 uur: Vertrek richting auto’s (parkeerplaats)


In Nederland en België is Kevelaer
bekend als Maria-bedevaartsoord.

Sinds 1642 wordt er een als wonderbaarlijk
beschouwde afbeelding van de Maagd Maria
vereerd en zijn er genezingen van zieken.

Veel katholieken pelgrimeren jaarlijks naar dit genadebeeld, dat bekend staat als de
“Troosteres der Bedroefden”.
Open Monumenten Dag

Zaterdag 9 september zijn de Kerk en Pastorie geopend in het kader van Open Monumenten Dag. Vrijdag 8 september is de opening van Open Monumenten Dag vanuit onze St. Martinuskerk. Het programma staat vermeld in de dagbladen.
Inloop vanaf 19.00 uur.
Zaterdag zijn de kerk en pastorie open van 10.30 tot 16.30 uur.
Vrijwilligers zijn die dag aanwezig om de bezoekers te ontvangen en uitleg te geven.

Zondag 10 september, Kermiszondag.

Kermiszondag in Gaanderen begint traditioneel met een mooie Gildemis.
Schutterij St. Martinus is met al haar geledingen aanwezig om de Eucharistieviering te verzorgen. Het gemengd koor verzorgt de liederen. Pastoor Hans Pauw is de celebrant. Deze viering begint om 10.00 uur.